Drie jaar geleden was de 600 vierkante meter die de moespluktuin nu telt nog een ruig weiland volgens Gesina Noordewier, vrijwilliger van het eerste uur. Het eerste jaar maakte ze een indeling van de verschillende bedden van de tuin. Er werd een grote schuur gebouwd voor de opslag van de materialen en als plek waar vrijwilligers bij elkaar kunnen komen. Noordewier: ,,De moespluktuin is bedacht tijdens Samen Aan Zet. Inwoners konden aangeven waar behoefte aan was binnen de gemeente. Dieke Buitink heeft toen het initiatief genomen om met subsidie van de gemeente een moespluktuin op te zetten.” 

In het begin was het heel lastig om vrijwilligers te vinden om de grond te ontginnen. In samenwerking met de UVV konden er uiteindelijk heel wat stappen worden gemaakt. ,,Er is een activiteitengroep opgericht. Vrijwilligers en deelnemers werken samen in de moespluktuin. Hierdoor heeft de tuin meer body gekregen.” 


Maranke Pater

BIJEN De moespluktuin begint vorm te krijgen, maar is er nog niet, vertelt Noordewier. ,,De grond is heel arm, het duurt lang voordat er een goede mestgrond opgebouwd is.” Leerlingen van het Aeres College hebben een bloemenborder gemaakt die de entree van de tuin vormt. ,,De border is een plek met vaste planten en bloemen waar veel insecten en bijen op af komen. We werken samen met de imkervereniging uit Nijkerk die hier een bijenkorf heeft geplaatst. Het is de bedoeling dat er in totaal drie korven komen, maar het bijenvolk dat zich in de moespluktuin heeft gevestigd heeft zich nog niet afgesplitst.”  

KOOKLESSEN Het Aeres College stelde grond beschikbaar voor de moespluktuin en geeft nog steeds ondersteuning aan de vrijwilligers. Voor de lessen van de scholieren wordt veel gebruik gemaakt van de moespluktuin. ,,Hier vinden veel praktijklessen plaats. Leerlingen leren een tuin te onderhouden en doen hier plantenkennis op. Ook voor de kooklessen is de tuin een bron van ingrediënten. De school organiseert jaarlijks een diner waar alle vrijwilligers welkom zijn. Dan wordt er ook gekookt met groenten uit de tuin.” Vorig jaar werd het jaarlijkse diner gecombineerd met een project waarbij leerlingen meer eiwitten in voeding moesten zien te krijgen. ,,Het was een heel experiment met eendenkroos. De scholieren hadden met de groenten uit de moestuin hier een soort hamburgers van gemaakt", vertelt Noordewier.


Maranke Pater

Leerlingen leren een tuin te onderhouden en doen hier plantenkennis op.

De tuin laat groenten als uien, snijbieten, kolen, tomaten, courgettes, preien, peulen, sla, pompoenen en radijs groot groeien. Ook zijn er verschillende fruitbomen aangeplant in een kleine boomgaard. ,,We willen een biologische moespluktuin zijn en poten de biologische ‘Obama’-aardappel.” Om een biologische moespluktuin te zijn worden er biologische zaden ingekocht en wordt er geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. ,,De grond moet verrijkt worden en hier gebruiken we verse mest voor. Het grote voordeel is dat er in de buurt niet veel andere moestuinen zijn, waardoor we minder last hebben van schadelijke insecten. We werken daarnaast met strokenbouw en zetten planten bij elkaar die ‘goede buren’ van elkaar zijn en elkaar niet tegenwerken in hun groei. Als je slim gebruik maakt van de indeling voorkom je ziekten en plagen. Afrikaantjes houden bijvoorbeeld aaltjes weg van de aardappelen.” Ieder jaar schuiven de gewassen twee schijven op, zodat ze niet twee jaar lang op dezelfde plek wortelen. ,,Ook dit is een manier om ziekten tegen te houden.” 

SLA De vrijwilligers leren nog iedere dag van het werken in de tuin. ,,Het is nu oogsttijd, maar de sla is al op. Het is erg droog geweest in het voorjaar en we hadden problemen met het opkomen van de sla. Met sla is het de kunst om continu er aan te blijven werken en steeds opnieuw te zaaien zodat er sla blijft opkomen en dat is niet gelukt. Ook zijn er mensen die voor het eerst tuinieren en het duurt even voor je ervaring hebt.” De coronacrisis maakt de communicatie ook moeilijker, omdat er per ochtend maximaal vijf mensen tegelijk in de tuin werken. ,,Samen werken we eraan om een betere kwaliteit grond te krijgen en we experimenteren hoe we onkruid beter kunnen onderdrukken. We hebben de bodem eerst gevoed met een mengsel van paardenmest, hooi en stro, maar hier zat teveel onkruid in.” Dit jaar wordt er veel geëxperimenteerd met verschillende bloemen en planten. Vrijwilligers gaan ook een cursus volgen over het snoeien van fruitbomen. 


Maranke Pater

De school en wijzelf gebruiken een groot deel, maar we houden altijd groenten en fruit over.

De vrijwilligers zijn actief op de dinsdagochtenden en vrijdagochtenden in de maanden maart tot november. In de winter worden er nieuwe plannen gemaakt voor de indeling van de tuin en worden nieuwe zaden besteld. Geen enkele vrijwilliger heeft een eigen stukje tuin, maar opbrengsten worden wel met elkaar gedeeld. ,,De school en wijzelf gebruiken een groot deel, maar we houden altijd groenten en fruit over. We hopen langs de route van de Fiets4daagse (die mensen op eigen gelegenheid kunnen fietsen, in verband met corona) een kraam neer te kunnen zetten met groenten en fruit die we kunnen verkopen aan fietsers. Op deze manier kunnen we ook wat inkomsten genereren voor de tuin en kunnen we onszelf gaan bedruipen.” De subsidie vanuit de gemeente Nijkerk stopt, maar de moespluktuin heeft jaarlijks 500 euro nodig voor mest, zaden en gereedschap. 

OPEN DAG Eens in de zoveel tijd vinden er open dagen plaats. Onlangs werd een open dag voor statushouders gehouden. ,,Ze mochten groenten meenemen en kregen uitleg over hoe we hier werken. We houden aan open dagen ook vrijwilligers over. Vorig jaar kwam er een Ethiopiër bij en hij wilde alleen maar met een hak aan de slag, daar deed hij de hele tuin mee. Het was ontzettend leuk om te leren van iemand met een andere cultuur. We hebben nu ook twee bonensoorten in de moespluktuin staan die normaal gesproken in Iran worden verbouwd.” 

Meer informatie over de moespluktuin is te vinden op de Facebookpagina Pluktuin Nijkerk. Iedere dinsdag- en vrijdagochtend kunnen inwoners van de gemeente tussen 10.00 uur en 12.00 uur langskomen om groenten en fruit tegen betaling te komen plukken. De opbrengsten gaan volledig naar de opbouw van de moespluktuin. 

Door Maranke Pater