De ‘klimaatcrisis’ is nauwelijks goed in beeld of de volgende ‘crisis’ dient zich aan: stikstof. Beide gaan over het milieu, maar toch staan ze min of meer los van elkaar. Koolstofdioxide (CO2), methaan (NH4) en andere broeikasgassen veroorzaken opwarming van de aarde; dat zie je ook dicht bij huis aan het steeds vroeger terugkeren van vogels en vlinders in de lente ...