In het bos- en heiderijke gebied tussen Nijkerk en Voorthuizen wonen en werken veel Nijkerkse boeren. Zo ook de broers Evert (53) en John (50) Pleizier. Evert runt de melkveehouderij met honderd koeien aan de Nieuwe Voorthuizerweg als opvolger van zijn vader en opa en John heeft 500 meter verderop een varkensboerderij, waar hij ruim tweehonderd fokzeugen en tweeduizend vleesvarkens houdt.