In het bos- en heiderijke gebied tussen Nijkerk en Voorthuizen wonen en werken veel Nijkerkse boeren. Zo ook de broers Evert (53) en John (50) Pleizier. Evert runt de melkveehouderij met honderd koeien aan de Nieuwe Voorthuizerweg als opvolger van zijn vader en opa en John heeft 500 meter verderop een varkensboerderij, waar hij ruim tweehonderd fokzeugen en tweeduizend vleesvarkens houdt. 

De twee boerderijen zijn samen één bedrijf. Een moderne variant op het ‘ouderwetse’ gemengde bedrijf. ,,Vroeger was het heel normaal om koeien, kippen en varkens te houden. Dat had onze vader ook’’, vertelt Evert over de bedrijfsgeschiedenis. ,,Maar tegenwoordig hebben alle boeren zich wel gespecialiseerd. Wij hebben weliswaar een gezamenlijk bedrijf wa..