In 1995 raakt Margreet van der Zwaag betrokken bij de Oranjevereniging als ze gevraagd wordt om voorzitter te worden. Uiteindelijk is ze ruim vijftien jaar voorzitter van de club die in augustus 1911 opgericht is en in diezelfde maand koninklijke goedkeuring heeft verworven. ,,Opgericht door de heren met de hoge hoeden”, begint Margreet haar verhaal. ,,Het bestuur bestond alleen uit mannen, vro...