,,Ik vind wiskunde al sinds de kleuterklas leuk. Toen was ik al goed in rekenen”, vertelt Jelle. ,,Op de basisschool heb ik al eens meegedaan aan een wiskundewedstrijd. Die lijkt op de wiskunde olympiade voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, maar is gericht op jongere leerlingen. Ik ben toen een keer vijfde geworden.”