Van het totaal aantal behoren er ongeveer 23.200 tot de beroepsbevolking. Ongeveer tienduizend mensen hiervan zijn middelbaar opgeleid. Dat is meer dan het regionaal en landelijk gemiddelde, al wordt het verschil wel kleiner. Het aantal mensen met een wetenschappelijk opleiding en hoger beroepsonderwijs neemt ook toe.