Ruim een jaar geleden hebben alle scholen binnen de gemeente Nijkerk een Convenant Kunst en Cultuureducatie getekend. Binnen dit convenant wordt gewerkt aan meer aandacht voor kunst, cultuur, erfgoed en kunstzinnige vorming. Jacquelien de Jong: ,,Het doel van het convenant is dat scholen meer kunnen meedoen aan kunst en cultuur, onder andere door deel te nemen aan de programma’s Kunstmenu of Ki...