Er volgt een briefwisseling tussen de overgrootmoeder en grootmoeder van Leonie die de ontwikkelingen in de voormalig Nederlandse kolonie goed in beeld brengt. Over de duizend brieven vond Leonie toen haar ouders waren overleden in hun huis in Spanje. Via de brieven hield het zendelingenechtpaar Gijs en Lena den Dulk contact met hun familie in Nederland.