,,Er heerste verdeeldheid onder de bevolking. De mensen in de stad die moslim waren zaten in het ene deel van de stad, de inwoners die Kroatisch waren zaten in het katholieke deel. Ik vond die haat tussen die twee groepen maar zielig voor de mensen. In wat voor religie of toestand je ook zat in Bosnië, je werd door mensen naar je eigen volk, je eigen komaf gestuurd. Ik was leraar in d...