In de tijd van de middeleeuwen was zwemmen vooral voorbehouden aan de adel, die het zwemmen als één van de zeven ridderlijke volmaaktheden zag. Rond de Napoleonistische oorlogen werd zwemmen zelfs noodzakelijk voor soldaten, aangezien zij door zwemmen ook opgeworpen waterbarrières konden nemen.  Aan het begin van de negentiende eeuw werden er dan ook in diverse landen militaire zwemscholen opgericht. In Nederland werden er rond 1800 al een aantal plekken ingericht bij oevers en grachten en kanalen, zodat het zwemmen in open water iets beter in de gaten gehouden kon worden. Deze ‘Zweminrichtingen’ bestonden uit niet meer dan een hekje, steiger, wat bosjes en een trap naar het water. 

In Nijkerk werd Badinrichting Veluwe een grote trekpleister voor mensen die verkoeling zochten. Zwemmen was anderhalve eeuw geleden nog steeds voorbehouden aan de gegoede burgerij. Jongens en mannen gingen zwemmen als een sport beoefenen. Van meisjes en vrouwen werd gedacht dat zij fysiek niet in staat zouden zijn om wedstrijden te kunnen zwemmen. Als dames dan toch het water in gingen, dan droegen ze een gewaad tot op hun enkels. Later kwam er damesbadmode en werden er er badpakken gemaakt van zuiver scheerwol. Mannen waren verplicht een zwembroek te dragen. Toen ook minder welgestelde burgers wilden gaan zwemmen, konden ze zwemkleding en handdoeken huren bij de zweminrichtingen.

FLEVO Badinrichting Veluwe was gelegen aan de Zuiderzee. Op 12 juli 1933 ontstond hier de Nijkerkse Watersport Vereniging Flevo. Er werden zwemwedstrijden en waterpolowedstrijden in het open water georganiseerd. Als er een grote boot voorbij kwam, was dat wel even lastig. 

Flevo maakte gebruik van Badinrichting Veluwe. Het theehuis fungeerde als clubgebouw voor Flevo. Bij de badinrichting Nijkerk aan Zee werd de 500 meter en de 2 en 3 kilometer gezwommen. Kinderen konden in het water ook zwemmen voor hun diploma. Flevo stond in het hele land bekend om haar grote zwem TT’s, waar deelnemers en bezoekers vanuit het hele land op af kwamen. Vanuit de haven in Nijkerk werden de deelnemers per boot via de Arkervaart naar de sluis gevaren. Nijkerk lag in die tijd nog aan de Zuiderzee en deelnemers moesten 1,5 kilometer zwemmen in de richting van een boei, waarna ze weer omdraaiden richting de waterkant. 


Gerrit Suijk

EIGEN ZWEMBAD In 1944 waren er al plannen voor een eigen zwembad. Flevo was op dat moment de op één na grootste zwem- en waterpolovereniging van de Kring Utrecht van de Nederlandse Zwem- en Reddingsbond. Twee jaar later werden zij verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad aan zee. Hierdoor kon de vereniging ook het schoolzwemmen opstarten. In die tijd was de inpoldering al gaande en daarom was de vereniging gedwongen om bij jachthaven de Zuidwal de zwemmen. Omdat de riolering in de Arkervaart uitmondde, werd het zwemmers haast onmogelijk gemaakt om te zwemmen. 

Om een eigen zwembad te kunnen krijgen, startte de vereniging een grote inzamelingsactie in Nijkerk. Dankzij een bijdrage van ondernemers en door de oprichting van de Stichting Zwembad Nijkerk in juli 1961 kon er uiteindelijk een ton bijeen gebracht worden. Met een flinke injectie van de gemeente werd het zwembad een feit. Het zwembad kon, doordat het bestuur een stichting is, ook op zondag worden geopend, zodat ook medewerkers van verschillende bedrijven de gelegenheid hadden om te zwemmen in het weekend. 


Gerrit Suijk


Gerrit Suijk

Op zaterdag 12 augustus 1967 werd Bad Bloemendal officieel geopend met een landenwedstrijd tussen Nederland en Australië. In de jaren die volgden, werden er vele internationale wedstrijden gespeeld. Momenteel staat Flevo nog steeds aan de top in waterpolo en zwemmen. 

In de jaren die volgden verouderde het zwembad. Er werden plannen gemaakt voor een nieuw zwembad in de wijk Spoorkamp, zodat ook Hoevelaken en Nijkerkerveen er gebruik van zouden kunnen maken. Op 26 mei 2018 werd het Jaap van der Krolbad in gebruik genomen in de wijk Spoorkamp. 

Door Maranke Pater