Wie door de Vrijheidslaan rijdt, kan zich met wat fantasie misschien wel voorstellen dat voordat de rondweg hier werd aangelegd er op de kruising met de Bagijnenstraat vroeger een imposant gebouw stond. Aan de Groenesteeg stond een school voor gereformeerd schoolonderwijs. Het toenmalige bestuur van deze school vond dat er een aanvulling moest komen op de school met een mulo-programma. De h...