Het Vormingsinstituut was een instituut dat apart werd opgericht en een zelfstandige positie had. Jan Krook, één van de vroegere bestuursleden van het Vormingsinstituut: ,,De gedachte achter het Vormingsinstituut was om jongeren van 14 jaar die geen vervolgopleiding konden of gingen doen naast hun werk in een bedrijf ook een aantal dagen naar het Vormingsinstituut te laten gaa...