Cleyn Steenlerhof in de vest Niekercke. Zo staat de stadsboerderij momenteel bekend, die nu nog steeds aan de Venestraat 58 en 60 staat. Op het houtwerk van de deur staat het jaartal 1784, de datum van de bouw van het pand. Al in 1621 stond op dezelfde plek een huis dat onderdeel was van het ambtsgoed Cleyn Steenler, behorende tot het Klooster van Padersborn. Nijkerker Jan van den Brink gaf..

Cleyn Steenlerhof heeft altijd bestaan uit twee verschillende huizen. In 1784 brandde het achterhuis af, waarbij de dienstmeid, die in de bedstee in de keuken sliep, omkwam. Nog steeds kan men in het huidige achterhuis een zwartgeblakerde balk zien. Jan Janssen wordt in historische stukken de bouwheer van de huidige panden genoemd en hij was waarschijnlijk ook de bewoner, samen met zijn vro..