Cleyn Steenlerhof in de vest Niekercke. Zo staat de stadsboerderij momenteel bekend, die nu nog steeds aan de Venestraat 58 en 60 staat. Op het houtwerk van de deur staat het jaartal 1784, de datum van de bouw van het pand. Al in 1621 stond op dezelfde plek een huis dat onderdeel was van het ambtsgoed Cleyn Steenler, behorende tot het Klooster van Padersborn. Nijkerker Jan van den Brink gaf...