,,Het museum is, dankzij sponsoring van ondernemer Gerard van den Tweel, op 6 december in de ledverlichting gezet”, vertelt Van den Berg. ,,Het was de bedoeling dat naast de toren ook het museum in de ledverlichting meegenomen zou worden. Doordat er veel tijd en werk in is gestoken om financiën voor de toren te vergaren, is het museum een beetje op de achtergrond geraakt en ook niet in de begroting opgenomen. Drie weken voordat de ledverlichting in de toren zou worden aangebracht, bood Van den Tweel aan het museum aan te willen lichten. Door Bokkers & Renes, Lightboxx en met hulp van vrijwilligers van het museum is de realisering hiervan in een snel tempo uitgevoerd. Er vond een feestelijke aanlichting plaats in bijzijn van een groot aantal belangstellenden.''

Artikel gaat verder onder de foto van de nieuwe verlichting buiten het museum. (Foto: Gerrit van de Veen)

 ,,We hebben het afgelopen jaar veel gedaan met hulp van onze tachtig vrijwilligers”, zegt Van den Berg. Momenteel is in het museum de expositie ‘Muziek uit Nijkerk’ ingericht. ,,Met deze expositie spreken we een andere groep bezoekers aan”, zegt Cozijnsen. ,,Ook hebben veertig schoolklassen uit de PCO Gelderse Vallei, in totaal duizend kinderen, de expositie bezocht en kregen een les over muziek en literatuur. De Nijkerkse rock ’n roll band Ritn Ditn verleent haar medewerking aan educatie over muziek voor alle basisscholen in Nijkerk en omgeving. Schoolklassen kunnen een couplet maken op het lied ‘Niekark 600’ van de band. Het winnende couplet wordt door Ritn Ditn op school uitgevoerd.”

In februari vond de expositie ‘Van de hoed en de rand’ plaats, over historische en hedendaagse hoofddeksels uit Nijkerk en omgeving. Leuke wetenswaardigheid is dat bij Uniformpettenfabriek Hassing in Nijkerk ondermeer petten voor koning Willem-Alexander gemaakt worden. Hassing heeft recent het predicaat Hofleverancier ontvangen. ,,Deze expositie werd gehouden in samenwerking met acht kleine musea in Gelderland vanuit het thema ‘Zij/Hij’. De provincie Gelderland heeft hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld. Door deze samenwerking kan een groter publiek worden bereikt”, vertelt Van den Berg. 

Waar het museum veel succes mee boekt zijn de ‘Museumschatten’ die door speciaal opgeleide vrijwilligers mee worden genomen naar bewoners van de lokale zorgcentra. De bewoners mogen de voorwerpen, die veel herinneringen oproepen, bekijken en vasthouden.  ,,Daar doen we zo veel mensen een plezier mee. De mooiste reactie kwam van een mevrouw die zei: 'Ze zeggen dat ik dement ben, maar ik wist alles'”, aldus Cozijnsen. Volgend jaar worden de zorgcentra weer bezocht met andere ‘museumschatten’. Ook de stadswandeling in combinatie met sigaren maken bij Museum Nijkerk, whisky drinken bij Slijterij De Moor en dineren bij Brasserie Kade 10 is populair, vooral bij mannen. 

Uit het archief zijn ooggetuigenverslagen over de oorlog boven water gekomenOp 9 januari 2020 wordt de expositie ‘75 jaar bevrijding van Nijkerk’ geopend. ,,Gelderland Herdenkt doet veel met dit thema want er speelde zich veel af in onze provincie”, zegt Cozijnsen. Uit het archief van het museum en door schenkingen zijn ooggetuigenverslagen over de oorlog boven water gekomen. Zoals het verhaal van een inwoner die twee kinderen verloor bij de bevrijding.

 ,,Mijn moeder had een kopie van het dagboek over het laatste oorlogsjaar van de Nijkerkse onderwijzer Frans Kragt. Het dagboek is dichtbeschreven, papier was schaars in de oorlog, en in het oud-Hollands. Ik ben twee jaar geleden begonnen om het dagboek over te typen want het wordt uitgegeven”, vertelt Cozijnsen. Tijdens de opening van de expositie ‘Nijkerk 75 jaar bevrijd’, op 9 januari 2020 in het stadhuis, vindt ook de presentatie van het dagboek plaats. ,,Als het weer het toe laat rijdt er een bevrijdingsmotor met ons mee terug naar het museum”, vult Van den Berg aan. Daar kunnen de genodigden vervolgens de expositie bekijken. Vanaf 10 januari is de expositie open voor het publiek.

Ook wordt er een folder uitgegeven voor de wandelingen van het Westerborkpad in Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk onder begeleiding van een gids. De werkgroep Struikelstenen geeft een gids uit met achtergrondinformatie over de slachtoffers van de nazi’s in Nijkerk. In samenwerking met het Filmcafé van de Bibliotheek Nijkerk worden door het museum twee filmavonden begeleid over het vernietigingskamp Sobibor en films van ooggetuigen van de oorlog in Nijkerk. Ook worden er lezingen georganiseerd.

Tot slot doen de voorzitter en conservator nog een oproep voor een extern depot want de museumcollectie groeit uit haar jasje. Er worden wel enige voorwaarden gesteld: het moet een verwarmde en veilige ruimte zijn. Reacties naar: info@museumnijkerk.nl

Door Belinda van der Horst