Wie het terrein van het Aeres (V)MBO Nijkerk oploopt, komt direct al diverse corona-maatregelen tegen. Het plein is in verschillende vakken met cijfers verdeeld. Annette Vermaas, directeur van Aeres (V)MBO Nijkerk, laat de route zien die al op het plein start. ,,We hebben voor de hele school eenrichtingsverkeer opgesteld. Op het plein moeten leerlingen als ze aankomen met tien leerlingen per keer in een vak wachten tot hun voorgangers een vak zijn opgeschoven.” Vorige week is Aeres weer voorzichtig begonnen met fysiek lesgeven. ,,We hebben ervoor gekozen om elke dag een leerjaar te ontvangen. Op donderdag komen de leerlingen die schoolexamen doen nog een dag extra naar school.” 


Aeres (V)MBO Nijkerk

VLIEGENDE KEEP Docenten worden ingezet als vliegende keep: er is een rooster voor docenten die met de leerlingen in de klassen lunchen en een rooster voor plein- en gangwachten die de leerlingen in de gaten houden of de anderhalve meter maatregelen worden nageleefd. Alle deuren worden opengelaten voor een volledige ventilatie van de lokalen. ,,Het is best moeilijk voor de kinderen om zich op school strikt aan de regels te houden. Ze zien elkaar buiten schooltijd vaak wel en dan zitten ze dichter bij elkaar. Maar op school moeten ze afstand houden.” De leerlingen krijgen op de dag dat ze op school zitten zoveel mogelijk praktijklessen. ,,We hebben in de afgelopen periode leerlingen wel opdrachten voor thuis kunnen geven, maar vaak zijn de materialen en middelen om dingen te maken niet voorhanden.” 

Het protocol is in de ogen van Vermaas voor het primair en voortgezet onderwijs goed uitgewerkt, maar verschilt wel voor MBO-scholen. ,,In het MBO wordt nog geen lesgegeven. Het centraal examen voor het VO is afgeschaft. Voor onze leerlingen voelt dat heel raar, ze hebben gewoon een volwaardig diploma, maar het voelt voor hen niet als verdiend, terwijl ze er wel jaren keihard voor gewerkt hebben.” 

KWETSBARE GROEP Al vrij snel bij het ingaan van de lockdown werd zorgcoördinatoren gevraagd of er leerlingen in de school waren die tot de kwetsbare doelgroep behoorden. ,,Er zijn kinderen die vanwege hun thuissituatie niet thuis konden werken en geen online lessen konden volgen. Al sinds het begin van de crisis hebben we een klas met kinderen uit verschillende jaargangen hier op school zitten. Van een meisje waarvan de ouders thuis aan het verbouwen waren tot een leerling van wie de moeder veel moeite had om hem überhaupt uit bed te krijgen om te gaan leren. En ook kinderen met autisme die het lastig vinden om online hun les te volgen. Onze sportdocenten hadden op dat moment minder werk. We hebben hen ingezet om deze groep in school te begeleiden.” 

Het is voor docenten erg schakelen en ze zijn in deze periode erg flexibel geweest.

Tijdens de gemiddeld zes lesuren die de leerlingen op school doorbrengen, krijgen ze zoveel mogelijk afwisseling in de lesstof. Van theorie tot praktijk en gymlessen. ,,Wij hebben het geluk dat we van het terrein van de AVN gebruik mogen maken voor onze lessen. We delen de klassen op in drie groepen en zetten op iedere groep een aantal docenten. Soms hebben we per dag wel 27 docenten nodig voor een leerjaar. Er zijn docenten nodig om te handhaven en voor de pauzes. Het is voor docenten erg schakelen en ze zijn in deze periode erg flexibel geweest. Docenten zaten soms de hele dag met klassen online te werken en moesten daarna nog het gemaakte huiswerk nakijken. We hebben daarnaast ook docenten die digitale lessen voorbereiden en materiaal maken.” 

De komende weken wordt in de lessen ook ingezet op het sociale aspect. ,,Voor leerlingen is het wennen om weer op school te zijn en om hun leeftijdsgenoten weer te zien. We praten over de afgelopen tijd. Van een paar kinderen is een opa of een oma overleden aan corona. De peergroup van leeftijdsgenoten is heel belangrijk voor ze, zeker in deze leeftijdsfase,” 

DIGITAAL Vermaas houdt er rekening mee dat na de zomervakantie de anderhalvemeter maatregelen nog steeds gelden. In de afgelopen weken zijn de digitale vaardigheden van de docenten aardig ontwikkeld. ,,Met name de digitale didactiek is met sprongen vooruit gegaan. We hebben i-coaches die de docenten ondersteunen. Onze leerlingen hebben allemaal een laptop, zodat het online leren gewoon door kan gaan.” 

De meeste leerlingen hebben goed gepresteerd thuis, maar we weten niet wat de achterstanden zijn.

BRUGKLASSERS Zorgen bestaan er vooral over de tijd na de zomervakantie, als de nieuwe leerlingen op school komen. Ook op Aeres (V)MBO Nijkerk vindt normaal gesproken een uitgebreide introductieweek plaats met activiteiten. ,,We zijn nu bezig om te bepalen wat te doen na de zomer. We zouden deze weken de eersteklassers van volgend jaar ontvangen, maar we hebben die dag verschoven naar juli.” In de eerste week wordt wel prioriteit gegeven aan de brugklassers. ,,Zij moeten een goede start kunnen maken. Wij beginnen pas na 1 september en er bestaat een grote kans dat de regelingen dan weer anders zijn. We willen ze goed ontvangen op school. We hebben speciale klassen tussen speciaal onderwijs en regulier in die echt vanaf de start goed begeleid moeten worden.” 

Ook uitjes en excursies zijn verschoven of geannuleerd. Vermaas ziet het als een geluk dat regio midden laat vakantie heeft. ,,Wij hebben iets meer tijd om het onderwijs na de schoolvakantie vorm te geven. De meeste leerlingen hebben goed gepresteerd thuis, maar we weten niet wat de achterstanden zijn. Dat zien we pas over een half jaar, als de situatie weer naar een beetje normaal gaat. Het spreken van een taal kun je online doen, maar in een live situatie is dat beter. Datzelfde geldt voor praktijkvakken als koken en groen.” 

Door Maranke Pater