,,Voor het Corlaer College, dat 2000 leerlingen telt, is het opstarten van thuisonderwijs en het herstarten op school een gigantische operatie geweest”, vertelt Lonneke Hosmar, rector op het Corlaer College. Een noodscenario voor van het uitbreken van een virus hadden zij natuurlijk niet op de plank liggen. ,,We hebben gelukkig snel kunnen schakelen, mede dankzij onze goede infrastructuur qua ICT. Het onderwijs op het Corlaer College is al ingericht op leren via chromebooks, alle leerlingen hebben er een thuis. We moesten nu alleen zien hoe de lessen er thuis uit gingen zien en hoe we vooral onze leerlingen in beeld konden krijgen. En natuurlijk, hoe gaan we in deze tijd om met toetsen? Er kwam best veel bij kijken die eerste weken.” 

Vrij snel vond de school een modus om met afstandsonderwijs om te gaan. ,,Dit is wel een compliment waard aan alle collega's op school, die dit dankzij hun enorme inzet en flexibiliteit mogelijk hebben gemaakt. Sinds 2 juni komen de leerlingen weer gedeeltelijk op school. Het is fijn om onze leerlingen weer te zien en op school onderwijs te geven. Er waren best een aantal leerlingen die zeiden dat het onderwijs op afstand heel goed ging thuis. Het had van hen wel tot de zomervakantie mogen duren. Dit beeld wordt ook door de docenten bevestigd. Leerlingen volgen de lessen over het algemeen goed, ze leveren hun opdrachten in en maken hun huiswerk.” 

We zijn met ouders en leerlingen in gesprek gegaan om te vragen wat ze nodig hadden voor deze periode.

INTENSIEVE PERIODE Er is ook een groep leerlingen die het moeilijker vindt om thuis schoolwerk te maken. ,,Deze leerlingen misten het contact. We hebben al vrij snel leerlingen die het moeilijk vonden naar school gehaald en hadden iedere dag hier dertig tot veertig leerlingen zitten die hier hun werk deden. We zijn met ouders en leerlingen in gesprek gegaan om te vragen wat ze nodig hadden voor deze periode.” Zeker voor de mentoren van de school was het een hele intensieve periode. ,,We hebben veel tijd gestoken in het in beeld brengen van de leerlingen. Mentoren hielden goed in de gaten als leerlingen niet goed mee kwamen."

Toen de middelbare scholen weer gedeeltelijk de deuren mochten openen, koos het Corlaer College ervoor om de hele klas naar school te laten komen voor één dag per week. ,,De leerlingen zagen dan weer even hun hele klas, want ze wilden elkaar ook gewoon weer zien. Als je een groep opdeelt, kan het voorkomen dat daar net jouw vrienden niet tussen zitten. Lessen op school worden daarom ook vooral gebruikt voor mentorlessen en om leerlingen te begeleiden in wat ze nodig hebben om het jaar goed af te kunnen ronden. Daarnaast worden er veel praktijklessen gegeven aan de VMBO Basis en Kader leerlingen, omdat die lessen niet op afstand gegeven kunnen worden.”  

Het is best een opgave voor ze om op school ook de anderhalve meter afstand te hanteren.

Omdat de leerlingen in één ruimte moeten blijven, wordt er geen pauze in de aula gehouden. Gymmen is vooralsnog ook nog niet mogelijk. ,,Het is best een opgave voor ze om op school ook de anderhalve meter afstand te hanteren. Maar het is wel belangrijk voor het welbevinden van de leerlingen dat ze weer naar school komen. In een regulier klaslokaal kunnen wij maar negen leerlingen kwijt. Gelukkig hebben we de beschikking over domeinen, de aula’s en de gymzalen waar genoeg ruimte is.” Naast de uren die de leerlingen op school doorbrengen, krijgen ze ook nog steeds afstandsonderwijs. 

BRUGKLASSERS Hosmar maakt zich meer zorgen over volgend schooljaar, als de nieuwe brugklassers komen. ,,De nieuwe leerlingen kennen elkaar nog niet en ze kennen de school niet. Normaal gesproken zouden ze een introductieweek hebben om elkaar en de school te leren kennen. Je wil dit gewoon niet voor je nieuwe leerlingen. We moeten de brugklassers echt meer op school hebben, dat kan niet anders. Het kan alleen ook niet ten koste gaan van andere klassen. Ook voor de examenklassen is meer aandacht nodig. Het verschil met nu is dat docenten en mentoren nu al een relatie hebben met de leerlingen. Je kent je pappenheimers en wie je bij de les moet houden. Het samenwerken gaat online daardoor ook makkelijker tussen leerlingen. Na de vakantie is dat toch lastiger met nieuwe klassen, mentoren en docenten.”

Er is nog een beperkt aantal weken beschikbaar tot aan de zomervakantie om na te denken hoe het onderwijs er in september uit komt te zien. ,,Met een beetje pech moeten we zelfs weer dicht als er een tweede golf aankomt.” Toch heeft het onderwijs ook geleerd van deze periode. ,,Het is een les geweest voor ons. Moet elke leerling elke week 32 uur op school zijn? Het is nog duidelijker geworden dat elke leerling anders leert en iets anders nodig heeft. Wij, en de inspectie en andere scholen kunnen deze crisis ook aangrijpen om het onderwijs op een andere manier in te richten.”  

Door Maranke Pater

Corlaer College
Foto: Corlaer College