Desalniettemin kijken schooldirecteuren uit naar de heropening van hun school. ,,De kinderen zijn bij ons nu zeven dagen op school geweest. We zijn blij dat we na de Pinkstervakantie weer volle bak kunnen gaan”, aldus Thijs Hagen van Het Baken. De school denkt na over eventuele knelpunten, zoals de haal- en brengmomenten. ,,Klassen zijn ‘uit’ via shifts. Dus niet allemaal tegelijkertijd, maar na elkaar. Zo proberen we drukte te vermijden.”

Schoolmaatregelen per 8 juni
Per 8 juni mogen scholen weer volledig open onder een aantal voorwaarden vanuit de overheid die hieronder genoemd staan. De PO-raad komt met een protocol, maar deze is nog niet bekend.
-Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school;
-Ouders komen niet op het schoolplein of in de school;
-De school let erop dat kinderen vaak hun handen wassen;
-Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfdegroep;
-Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

Bron: Rijksoverheid

SOCIAAL-EMOTIONEEL Ook bij PCO, de overkoepelende scholenorganisatie voor protestants onderwijs, kijken ze uit naar de heropening. De organisatie heeft vier basisscholen in Nijkerk en twee basisscholen in Hoevelaken en Nijkerkerveen. ,,Op de verschillende locaties konden we goed van start gaan. Kinderen, ouders en collega’s zijn blij dat ze elkaar weer konden zien”, legt Martijn Blokhuis uit. Scholen zijn in halve klassen gaan draaien zodat elke halve klas twee dagen naar school kan. Verder zijn ouders niet meer welkom in het schoolgebouw. ,,Wat betreft onderwijs focussen we nu meer op het kind: op sociaal-emotioneel onderwijs. We willen weten of een kind lekker in zijn of haar vel zit en dat vinden we enorm belangrijk”, aldus Blokhuis. ,,Hoe het onderwijs er tot de zomer uit komt te zien, is lastig te zeggen. Dat hangt ook af van de PO-raad en het advies dat zij meegeven.” De afgelopen weken konden kinderen op de PCO-scholen vooral hun verhaal kwijt. ,,Ze vertellen over hun ervaringen met de combinatie tussen fysiek- en thuisonderwijs.”

Sommige ouders vinden het wel spannend, maar daarover zijn we in goed contact

Volgens Blokhuis zijn ouders relatief makkelijk in de maatregelen. Waar in het landelijke nieuws een ander beeld is geschetst, merkt PCO nauwelijks iets van kinderen die thuisblijven. ,,Ouders zijn vrij makkelijk. Sommige ouders vinden het wel spannend, maar daarover zijn we in goed contact.” Ook op Het Baken was thuisblijven niet aan de orde. ,,Het aantal thuisblijvende kinderen was op een hand te tellen en waren vaak kinderen van vier jaar oud die nu iets later met school beginnen”, aldus Thijs Hagen.

GROEP 8 Voor groep 8-leerlingen is de tijd misschien nog wel extra raar: het afscheid van acht jaar lang basisonderwijs met vriendjes en vriendinnetjes lijkt misschien wel in de soep te lopen. Toch zijn de schoolbestuurders het er unaniem over eens dat het afscheid plaats moet kunnen vinden. Martijn Blokhuis (PCO) geeft aan dat afscheid absoluut doorgaat, maar dat het zoeken is naar de mogelijkheden. ,,Dat hangt ook af van de maatregelen die er dan nog gelden.” Een schoolkamp of afscheidsmusical wordt wellicht lastig, vanwege de maximale hoeveelheid mensen die samen mogen komen. Ook Marco van der Zwaard van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk (zes basisscholen) sluit zich hierbij aan. ,,Op alle scholen wordt een afscheid georganiseerd, maar we kijken naar wat haalbaar is met de afstand.” 

PUZZEL Op de HSN-scholen is de afgelopen week voornamelijk gekeken naar drie uitgangspunten: welbevinden, leerrendement en hygiëne. De verschillende scholen mochten zelf beslissen hoe ze de dagen indeelden. ,,Drie scholen hadden een continurooster van 8.30 tot 14.00 uur en twee scholen hadden een halve-dagen-rooster.” Van der Zwaard legt de moeilijkheid van drie belangen uit. ,,Wij willen doen wat het beste is voor de kinderen, maar ondertussen willen we ook rekening houden met wat voor ouders haalbaar is en ook de gemeente speelt hierin een rol.” Volgens Van der Zwaard betreft het een ,,puzzel” waar de scholengemeenschap wel uit is gekomen. 

Het is een illusie dat de anderhalve meter afstand tussen docent en leerling ten alle tijde gehandhaafd kan worden

POSITIEF HSN bekijkt de situatie dan ook positief. ,,Weet je,” zo vertelt Van der Zwaard, ,,er wordt nu veel gesproken over onderwijsachterstanden bij kinderen als gevolg van het thuisonderwijs afgelopen tijd. Maar er zijn ook zoveel positieve stappen gezet! De persoonlijke vorming van kinderen heeft een enorme groei door kunnen maken: uithoudingsvermogen en veerkracht zijn twee belangrijke punten daarin. Ook creativiteit, door bijvoorbeeld het missen van vriendjes, is enorm belangrijk gebleken.” Toch zijn er ook kinderen met een achterstand, maar dat zijn met name kinderen die weinig Nederlands horen thuis of uit een taalzwakke omgeving komen. ,,Dit is duidelijk de minderheid.”

ILLUSIE Hoe het volledige fysieke onderwijs er straks uit komt te zien, is nog niet bekend. Dat hangt af van het advies van de PO-raad, waar schooldirecteuren nog op wachten. De verschillende crisisteams van de scholen organiseren deze week vergaderingen om tot een goede vorm te komen waarbij zoveel mogelijk afstand gewaarborgd kan worden. Thijs Hagen (Het Baken) noemt het een ,,illusie” dat de anderhalve meter afstand tussen docent en leerling ten alle tijde gehandhaafd kan worden. ,,Je wil gewoon met iemand mee kunnen kijken. Maar ondanks dat het heel moeilijk wordt, streven we wel naar de juiste afstand”, besluit hij.

Door Job Oldegbers