Vinger aan de pols houden bij mensen die aandacht nodig hebben. Dat is de gedachte achter de belpanels die door de kerken zijn opgezet. Eenzaamheid onder ouderen was al groot, maar door de coronacrisis raken meer en meer mensen geïsoleerd omdat ze hun familie niet zien of nauwelijks nog contact hebben met de buitenwereld. Om hen een hart onder de riem te steken, zijn al diverse acties en initiatieven op touw gezet, zo ook door Trudy Doornhof. ,,Ik was met mijn kinderen al een actie gestart met het maken van tekeningen. Veel kinderen uit de buurt gaven gehoor aan onze oproep en nu hebben we al bijna 360 tekeningen naar ouderen en mensen met een beperking toe kunnen brengen. Nog steeds zamelen we tekeningen in. Voor veel mensen met een beperking gaat de dagbesteding nu niet door en dan is het mooi als ze wat positieve aandacht kunnen krijgen. Ook ouderen zijn blij als er aan hen wordt gedacht." 

Het kost ons geen moeite, maar het is zo waardevolPRAATJE Als lid van de Kruiskerk besloot Doornhof om zich ook op te geven voor het belpanel. ,,We zijn nu binnen onze kerk met een groep van zestig mensen die wekelijks 217 gemeenteleden bellen om te horen hoe het met ze gaat. Mensen kunnen ziek zijn of gewoon verlegen zitten om een praatje. Uit die gesprekken kunnen we ook opmaken of ze hulp nodig hebben van instanties als Sigma of HiP Helpt of de Buurtcoaches." De in het leven geroepen telefoondienst heet 'Beleenstel' waarbij de deelnemende gemeenteleden wekelijks een aantal mensen bellen.

,,Het kost ons geen moeite, maar het is zo waardevol, zeker als je hoort hoe blij mensen zijn met een telefoontje. Voor je gevoel betekenen die twintig minuten dat je met iemand aan de telefoon zit niks, maar er zijn mensen bij die echt aan huis gekluisterd zijn. Het is wel goed om te horen uit die gesprekken dat de meeste mensen wel hulp en een eigen netwerk aan familie en buren hebben. Er zijn genoeg zonen of dochters die een boodschapje voor hun ouders doen. Anderen hebben onze telefoontjes niet nodig, die geven aan dat ze niet eenzaam en alleen zijn en juist zelf in actie komen voor een ander." 

GEZIEN WORDEN Eric Vreekamp is lid van het Diaconaal Beraad in Nijkerk en beaamt dat in verschillende kerken actie wordt ondernomen om vereenzaming tegen te gaan: ,,Toen het coronavirus uitbrak, zijn we in de Grote Kerk verschillende activiteiten voor senioren gaan organiseren, op internet. Het is mooi dat de ouderen nu ook de digitale middelen gebruiken om toch in contact te kunnen blijven." Alle 65-plussers die gemeentelid zijn, zijn gebeld met de vraag of mensen vanuit de kerk nog wat voor ze konden betekenen. ,,Er zijn mensen bij die heel vitaal zijn, maar we hebben ze toch allemaal even gebeld om te checken hoe het met ze gaat. Er ontstaan hierdoor mooie relaties tussen gemeenteleden. Voorgangers van alle kerken hebben contact met kwetsbare mensen en mensen die ziek zijn. Met Pasen hebben we alle 70-plussers een paaskaart gestuurd, zodat mensen weten dat ze gezien worden."

Vreekamp merkt dat mensen die geen familie hebben of familie hebben die verder weg woont minder sociaal contact hebben. ,,We hebben in Nijkerk gelukkig de organisatie HiP Helpt, een diaconaal samenwerkingsverband van vrijwilligers uit verschillende kerken. Hier kunnen ook mensen een beroep op doen die geen lid zijn van de kerk." 

Vereenzaming bestaat meer dan je denkt, maar je ziet dat mensen wachten om hulp in te schakelenSTUKJE SCHROOM Vereenzaming is een groot probleem, ook in Nijkerk beaamt Vreekamp. ,,We hebben in het verleden campagnes gedraaid op het gebied van vereenzaming. Dat bestaat meer dan je denkt, maar je ziet dat mensen wachten om hulp in te schakelen. Toch zijn er genoeg vrijwillige hulpverleners die wat willen doen voor iemand die eenzaam is. Mensen bellen echter niet zo snel voor hulp. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een stukje schroom, maar het kan ook met tijd te maken hebben", legt hij uit. ,,Vanuit kerken wordt er veel gedaan om de 65-plussers te bereiken, maar hiermee bereiken we misschien 85 procent van alle 65-plussers in de gemeente Nijkerk. Als we hen op een gegeven moment toch kunnen helpen, zie je gelukkig dat misschien de helft zich redt, maar waar we ons zorgen over maken is die andere helft", zegt Vreekamp. Het is volgens hem daarom belangrijk om zichtbaar te blijven in de samenleving en te flyeren met aanbod van hulp langs huizen.  ,,Via HiP Helpt komen best wat hulpvragen binnen. Van vragen die met coronahulp te maken hebben tot behoefte aan telefonisch contact, of boodschappen doen. Ook het Paashuis in de wijk Paasbos is betrokken bij het verlenen van hulp", aldus Vreekamp.  

Er zijn ook initiatieven gestart om mensen die niet lid zijn van een kerk actief te benaderen. Doornhof: ,,Of je nu wel of niet bij een kerk hoort, we willen iedereen bellen die zich eenzaam voelt in deze tijd. Het is dan wel belangrijk dat mensen zich kenbaar maken." Wie zich ook eenzaam voelt deze dagen en vanwege de coronacrisis nauwelijks buiten komt, of wie door de coronacrisis echt hulp nodig heeft, kan bellen met HiP Helpt via 033-2022681.

Door Maranke Pater