Met een online steekproefcalculator kun je berekenen dat je op een inwoneraantal van 42.143 (gemeente Nijkerk in augustus 2017) en met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en foutmarge van 5% een steekproefgrootte van 381 deelnemers nodig hebt. Daar voldoet de vuurwerkenquête met een respons van 1.286 inwoners ruimschoots aan. Maar, zo lees ik op scribbr.nl, "daarbij is wel va..

In het geval van de vuurwerkenquête is daar geen sprake van. Deelname aan dat onderzoek was open voor iedereen die gehoor gaf aan een oproep op sociale media. En ik kan me voorstellen dat je daar eerder toe geneigd bent als je een uitgesproken mening hebt over vuurwerk, of dat nu "alles-moet-blijven-zoals-het-is" is, of "de-tijd-rijp-is-voor-een-verbod-op-consumentenvuu..