Met een online steekproefcalculator kun je berekenen dat je op een inwoneraantal van 42.143 (gemeente Nijkerk in augustus 2017) en met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en foutmarge van 5% een steekproefgrootte van 381 deelnemers nodig hebt. Daar voldoet de vuurwerkenquête met een respons van 1.286 inwoners ruimschoots aan. Maar, zo lees ik op scribbr.nl, "daarbij is wel va...