Ergens begrijp ik dat wel. Voortschrijdend inzicht kan een beetje aanvoelen als zelfverloochening. Alsof je - nu je een verstandige keuze maakt op basis van actuele mogelijkheden (een kickass pand dat te koop staat) - eigenlijk zegt: wat we voorheen besloten was niet het juiste. Terwijl je destijds een weloverwogen keuze hebt gemaakt. Ik heb de visie 'Aantrekkelijk Nijkerk' er nog maar eens op nageslagen om te herontdekken wat het idee van dat 'Huis van de Stad' ook alweer was. Daar staat: ,,Een 'Huis van de Stad' is een perfecte uitvalsbasis voor vele activiteiten en voorzieningen. Dit moet een multifunctioneel centrum zijn dat onderdak biedt aan o.a. cultuur, maatschappelijke activiteiten, Bibliotheek, Muziekschool en creativiteit, al dan niet in combinatie met afdelingen van het Stadhuis en werk-/vergaderruimtes." Niet zozeer alleen ambtenarenhuisvesting dus, maar meer dan dat. Je kunt een stadhuis en een 'Huis van de Stad' niet één op één met elkaar vergelijken. De gemeente Nijkerk koopt nu een heerlijk sappige peer (Rabobankpand), maar heeft in de toekomst voor de Havenkom ook nog een appel (publiekstrekker) nodig. Alle opties open houden voor een gebied dat herontwikkeld moet worden, is niet zo raar. Maar het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat het ambtenarenapparaat ooit terugverhuist naar dat gebied.

Stiekem verdenk ik de coalitiepartijen ervan dat er nóg een reden is waarom zij nog niet definitief een streep zetten door een "Huis van de Stad" in de Havenkom. Er is één partij die steeds consequent is geweest in het verzet tegen nieuwbouw. Met toeters en bellen in campagnetijd en zonder al te veel bombarie ook daarbuiten, heeft het CDA altijd de voorkeur gegeven aan renovatie van het huidige stadhuis. Afstand nemen van het idee van nieuwbouw in de toekomst, voelt een beetje als de christendemocraten (die op dit dossier zo nu en dan het bloed onder de nagels van de huidige coalitiepartijen vandaan haalden) vrij spel geven om te zeggen: we told you so.