In Midden-Nederland zijn zeven Centra voor Levensvragen. Karen Rutgers is coördinator van drie van deze centra: CvL Eemland, CvL Noordwest-Veluwe en CvL Rivierengebied. ,,De centra zijn opgericht en gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om mensen thuis geestelijke zorg te kunnen aanbieden. Dat wordt uitgevoerd door geestelijk verzorgers die professioneel zijn e...