Steunouder Nijkerk is een organisatie binnen de gemeente die hulp biedt aan kwetsbare gezinnen door hen te ontzorgen in de zorg voor hun kinderen. Steunouders zijn ouders die gezinnen voor een bepaalde periode helpen door de kinderen in het gezin gedurende de week af en toe op te vangen. Aanbieders fungeren eigenlijk als een soort buurvrouw en buurman 3.0.