Overigens ontvangt het VVV informatiepunt in boekhandel Roodbeen inmiddels weer gasten uit zowel binnen- en als buitenland. Daarnaast worden toeristische vragen beantwoord via de mail en de telefoon. Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd met daarin de uitvoering van de visie op de vrijetijdseconomie. Een vitale vrijetijdseconomie wordt belangrij...