Hans Lok (ChristenUnie/SGP) vindt het van belang dat de basisregeling van opruimen van de hondenpoep geldt, maar dat de gemeente daarvoor ook de faciliteiten moet verstrekken, zoals poepzakjes. Hij is van mening dat het voorgestane beleid van het college – honden vast binnen en buiten de bebouwde kom en altijd opruimen van hondenpoep – niet direct zorgt voor minder overlast en blije hondenbezit...