,,Een sportvereniging heeft een verbindend karakter”, vertelt sportsocioloog Remco Hoekman. Volgens hem wordt de waarde van de sportvereniging onderkent nu ook de sportkantines weer open mogen zijn. Voorheen zaten de sportkantines als gevolg van de coronamaatregelen lange tijd dicht. ,,Het is een waardevolle plek die verschillende mensen bij elkaar brengt en waar vriendschappen ontstaan. Waar i...