Harke Dijksterhuis ziet dat de druk op de woningmarkt enorm hoog is. Hij is verantwoordelijk voor het woonbeleid binnen de gemeente Nijkerk. ,,Wij hebben als gemeente een belangrijke rol om die druk proberen te verlagen. Het is alleen iets wat we niet in ons eentje kunnen oplossen en zeker niet op korte termijn.” De woonvisie die vorig jaar is vastgesteld door de gemeenteraad is hier heel belan...