Wekelijkse vespers NijKerkmuziek

Lokaal Deel je nieuws

Op de vier woensdagen van de Adventsweken zullen er avondgebeden worden gehouden in verschillende kerkgebouwen in Nijkerk. Deze avondgebeden - traditioneel vespers genoemd – gaan terug op het eeuwenoude kerkelijk gebruik van het gezamenlijk bidden van de Psalmen op vaste tijden van de dag. In kloosters over de hele wereld wordt dit dagelijks gepraktiseerd en in Nijkerk zal het nu ook vorm krijgen. Naast het bidden van de Psalmen maakt ook het luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel, het doen van voorbeden, het Onze Vader, de Lofzang van Maria en een avondlied deel uit van de vaste orde van dienst. In de vespers zullen bovendien kerkmuzikale werken uit verschillende eeuwen tot klinken worden gebracht. Aan elk van de vespers verleent een koor zijn medewerking. 

Het initiatief voor de vespers ligt bij de dit jaar opgerichte werkgroep NijKerkmuziek en wordt ondersteund door het merendeel van de plaatselijke kerken.

De eerste van de vespers zal worden gehouden op woensdagavond 1 december 2021 in de Grote Kerk. De vespers duren ongeveer een half uur en de tijd van aanvang is 19.30uur. Aan deze vespers werkt een projectkoor mee onder leiding van Bart Nitrauw, ook verlenen Diederik Blankesteijn (hoofdorgel) en Han van IJcken (kistorgel) hun medewerking. Er klinkt muziek van onder andere Johann Sebastian Bach (1685-1750) en John Rutter (1945). U bent van harte uitgenodigd om deze vespers mee te beleven!

advertentie
advertentie