Tekenen samenwerkingsovereenkomst 2022-2026 CU-SGP Nijkerk
Tekenen samenwerkingsovereenkomst 2022-2026 CU-SGP Nijkerk Arjen Gerritsma

Samenwerking verkiezingen 2022-2026 ChristenUnie SGP Nijkerk

Lokaal Deel je nieuws

Op 16 april 2021 is bij Stoomgemaal Arkemheen de samenwerkingsovereenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 getekend. Namens de besturen waren Freek Rebel en Johan Nijzink (ChristenUnie) en Marinus Slootweg en Pieter den Oudsten (SGP) daarbij aanwezig.

Dit betekent dat ChristenUnie en SGP ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 meedoet met een gezamenlijke campagne en kandidatenlijst. 

De samenwerking bestaat al 43 jaar. De SGP te Nijkerk bestaal al vanaf 1932 en is sinds 1949 aanwezig in de Nijkerkse gemeenteraad. In 1970 haalt de SGP de 2e zetel. In 1978 gaat de SGP voor het eerst samen met de GPV en RPF met een gecombineerde lijst de verkiezingen in. De 2 zetels worden in deze verkiezing ruim behouden. De samenwerking tussen de SGP, de RPF en GPV, later de ChristenUnie verloopt tot aller teverdenheid in de gemeenteraad. In 1994 behaalt de combinatie SGP/GPV/RPF voor het eerst 5 zetels en hebben ze voor het eerst een wethouder geleverd. Sinds 2018 zijn er 2 ChristenUnie-SGP wethouders vertegenwoordigd aan het college.

Door deze samenwerking willen de partijen een zo sterk mogelijk christelijk geluid in de Nijkerkse politiek waarborgen en een constructieve bijdrage blijven leveren aan het besturen van de gemeente Nijkerk.

advertentie