Ingezonden: NOV voelt zich belazerd door politiek

Lokaal nieuws

In december kwam in de gemeenteraad de uitbreiding van De Havenaer aan de orde. Het college wilde op de plek 6.500 m2 extra ruimte voor onder meer detailhandel toestaan . Als NOV hebben we ons daartegen fel verzet. Vanzelfsprekend gunnen we de heer Van Doggenaar (eigenaar Havenaer) de ruimte om zijn onderneming te drijven. Maar in een krimpende markt voor detailhandel hadden gemeente en ondernemers juist afgesproken dat de detailhandel meer geconcentreerd zou worden in het "historische winkelrondje" in Nijkerk. Een zeer vreemd voorstel van het college dus. De raad legde vervolgens het probleem op het bordje van de NOV, Aprisco en Van Doggenaar en stelde voor dat we zelf afspraken zouden maken.

De NOV wilde haar verantwoordelijkheid nemen en is na moeizame gesprekken tot een deal met de heer Van Doggenaar gekomen. Doel was te voorkomen dat extra detailhandel bij De Havenaer nog meer schade doet aan de winkelstructuur in het centrum. Het moest juist aanvullend en versterkend gaan werken op de binnenstad. Daarom is afgesproken dat daar uitsluitend grootschalige winkels komen met een minimaal verkoop vloeroppervlak van 600m2. De ledenvergadering van de NOV heeft zich met grote meerderheid achter deze afspraak geschaard. Eind goed al goed, zou je zeggen.

Totdat we de ambtelijke uitwerking van het akkoord in het bestemmingsplan onder ogen kregen. Het bestemmingsplan ging uit van bruto meters. Van de afgesproken 600 m2 mochten nog de magazijnen, kantine, kantoren etc. worden afgehaald, zodat je dan toch weer kleine winkels krijgt, vergelijkbaar met die in de binnenstad. Dat is geheel in strijd met de essentie van de gemaakte afspraken, hetgeen ook zonneklaar blijkt uit alle onderliggende stukken. Het zou moeten gaan om 600m2 netto verkoopvloeroppervlak.

VVD en CDA in de raad merkten dit enorme mankement in het plan op en dienden een wijzigingsvoorstel in om dit te herstellen. Maar op de avond van de raadsvergadering in februari ging het alsnog mis. De heer Van Doggenaar en zijn advocaat roken hun kans om de gemaakte afspraken alsnog bij te stellen in hun richting en hielden die avond een ronduit potsierlijk verhaal als onderbouwing daarvan. Dat zij dat deden is onfatsoenlijk, maar wellicht nog te billijken als je er heel nuchter tegenaan kijkt. Zaken zijn zaken, tenslotte. Het echte probleem zit echter bij de raad. Een meerderheid van Christenunie/SGP, De Lokale Partij en Pro21 liet zich in de luren leggen en stemde domweg tegen het voorstel van VVD en CDA om de fout te herstellen. De gemaakte afspraken werden simpelweg aan de kant geschoven.

En zo sluipt via een achterdeurtje toch nog de mogelijkheid van extra kleinschalige detailhandel in het Havenaer gebied naar binnen. Als NOV bestuur voelen wij ons niet serieus genomen en houden ons hart vast voor wat dit mogelijk betekent voor het centrum van Nijkerk. De Christenunie/SGP, De Lokale Partij en Pro21 laden met dit stemgedrag wel een zeer zware verantwoordelijkheid op zich, dat is duidelijk.

Bestuur NOV

advertentie
advertentie