Afbeelding
Pixabay

Nijkerk wil meer betrokken worden bij ontwikkelingen jeugdzorg: ‘Die 600 miljoen extra is een fooitje’

Zorg

NIJKERK De gemeenteraad van Nijkerk wil de vinger aan de pols houden als het gaat om het bieden van jeugdzorg. Dat betreft zowel de kwaliteit als de beheersbaarheid van de kosten. Dat werd duidelijk tijdens de bespreking over hoe de jeugdzorg in de toekomst binnen de regio FoodValley moet worden aangepakt. 

De huidige structuur voldoet niet meer en moet worden versterkt. Voor Nijkerk betekent dat dit jaar een extra kostenpost van 76.717 euro, in 2022 gaat het om een extra bedrag van 107.000 euro. Onder meer omdat meer menskracht is vereist, al blijft dat beperkt tot 0,33 fulltime functie. 

Voor alle fracties geldt dat men het zeer op prijs stelt dat de toekomstvisie binnen de raad aan de orde wordt gesteld. Men hekelt het eigenlijk dat dit niet in alle deelnemende gemeenten binnen de FoodValley aan de orde is. De raad wil echter, waar het kan, nog meer dan tot nu toe bij alle toekomstige ontwikkelingen betrokken worden. Deze toezegging kwam er ook van de zijde van wethouder Nadya Aboyaakoub. 

OVERBODIGE OVERLEGSTRUCTUUR Pam van de Weijer (CDA) wil af van de overbodige overlegstructuur binnen de jeugdzorg en Jolanda Nijeboer (VVD) vindt het belangrijk dat de noodzaak van een goede jeugdzorg eindelijk wordt erkend, waar jeugdzorg moeilijk blijkt te organiseren en financieel beheersbaar te houden. Het knooppunt dat de jeugdzorg binnen de FoodValley regelt moet, zo vindt ze, worden versterkt omdat het onvoldoende fungeert in de praktijk tot nu toe. Resultaten en prioriteiten binnen de jeugdzorg moeten meer onder de aandacht van de raad worden gebracht.

SAMENWERKEN Ook Ruby Horst (De Lokale Partij) vindt versterking van het knooppunt noodzaak. Goede jeugdzorg aan kinderen die dat nodig hebben binnen de gemeente Nijkerk mag niet lijden onder een nog niet optimaal fungerend knooppunt. Marina Lanting (ChristenUnie) zegt dat gemeentelijke ideeën over goede jeugdzorg in de praktijk moeilijk zijn te realiseren, omdat met andere gemeenten nu eenmaal moet worden samengewerkt. Ze vindt dat de raad meer moet worden meegenomen in uitkomsten van de jeugdzorg. Bijvoorbeeld over hoeveel jongeren niet meer in een instelling opgenomen hoeven te worden, maar voor wie plaatsing in een gastgezin volstaat.  

Het Rijk stelt 600 miljoen euro extra beschikbaar aan de Nederlandse gemeenten voor de kosten die worden gemaakt voor de jeugdzorg. Wethouder Aboyaakoub ziet dit bedrag als een ‘fooitje’. Ze verwacht dat komende jaren nog veel ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van jeugdzorg en dat lokaal met de raad moet worden gedeeld wat de inhoud daarvan is en de gevolgen voor de gemeente.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie