Afbeelding
Pixabay

Woningstichting Nijkerk start met pilot Vriendenhuis: ‘Deel een huis met je vrienden’

Wonen

NIJKERK Ook in Nijkerk is de woningcrisis een thema. Om dit aan te pakken, starten Woningstichting Nijkerk en de gemeente Nijkerk een zogeheten ‘Vriendenhuis’. Dit wordt een (eengezins)woning waarin een vriendengroep van drie tot vier jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 samenwonen. 

De bewoners krijgen in dit huis allemaal een eigen slaapkamer toegewezen. De woonkamer, keuken, badkamer en eventuele buitenruimte worden gedeeld. 

Het project sluit aan bij de Woonvisie 2020+. Hierin is aangegeven dat de gemeente andere en flexibele woonvormen wil ondersteunen. Voor jongeren is dit in het bijzonder goed nieuws: zij zijn in de gemeente Nijkerk de grootste groep actief woningzoekenden. 

FIJNE BUUR Een vriendengroep moet bij het aanmelden onder andere vertellen hoe zij ervoor zorgen dat ze een ‘fijne buur’ zijn voor de omgeving. De gekozen huurders krijgen eerste een tijdelijk huurcontract van een jaar. Na zes maanden en na een jaar zijn er gesprekken met een woonconsulent van WSN. Bij ‘goede bewoning’ wordt ernaar gestreefd het huurcontract om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.  

De pilot start naar verwachting binnen een half jaar. In totaal zullen er twee of drie Vriendenhuizen komen in verschillende wijken binnen de gemeente, afhankelijk van waar deze vrijkomen. Een jaar na de start zal worden geëvalueerd en worden besloten of het project aansluit bij de wensen van jongeren, WSN en de gemeente. 

Geïnteresseerden kunnen de websites www.woningneteemvallei.nl en www.wsn.nl in de gaten houden, waarop de Vriendenhuizen geplaatst zullen worden. 

advertentie
advertentie