Afbeelding
Wouter van Dijk

Tarief voor de Valleihopper gaat omhoog

Verkeer en vervoer

NIJKERK Het tarief voor de Valleihopper wordt in 2023 en de jaren daarop naar verwachting met twee procent verhoogd. Een definitief besluit wordt eind november genomen.

Het instaptarief is per 1 januari van dit jaar verhoogd van 0,98 euro naar 1,01 euro. Het kilometertarief is met 0,18 euro ongewijzigd gebleven. Het beschikbaar stellen van vraagafhankelijk vervoer is een wettelijke taak van de gemeente als onderdeel van het sociaal domein.

De bijdrage van Nijkerk aan de Valleihopper voor komend jaar was geraamd op 475.000 euro. In de kadernota van de Valleihopper valt dit bedrag echter 7000 euro duurder uit. Voor de jaren daarna wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage van Nijkerk van rond de 10.000 euro verwacht.

advertentie