Afbeelding
Streetview

Arkersluis niet meer open op zaterdagmiddagen

8 juni 2020 om 11:33 Verkeer en vervoer

NIJKERK De openingstijd van de Arkersluis op zaterdag wordt teruggebracht tot twaalf uur’s morgens. Daarmee verdwijnt ook het verschil in openingsuren tussen de winter- en zomertijd.

Wijnand Kooijmans

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders op verzoek van het sluispersoneel. Aanleiding is het gebruik van de sluis. In de wintermaanden was de sluis tot nu toe geopend van zeven tot elf uur en in de zomermaanden van zeven tot drie uur. In de zomer van 2019 zijn op zaterdag na elf uur in totaal achttien schepen de sluis gepasseerd, verdeeld over achttien zaterdagen. Dat is gemiddeld één schip per zaterdag tussen elf en drie uur. Hierdoor moet het personeel vier uur aanwezig zijn voor het doorlaten van één schip.

Met de openstelling tot twaalf uur wordt schepen die ’s ochtends vanuit Amsterdam komen nog de mogelijkheid op tijd bij de sluis te zijn en de haven van Nijkerk te bereiken. De achttien schepen hebben 53,80 euro aan havengelden opgebracht. Daar staat een bedrag van 4.248 euro aan uitgaven tegenover. Voor de beroepsscheepvaart gelden op afspraak ruimere bedieningstijden op zaterdag.

Van de achttien schepen in 2019 die tussen elf en drie uur binnen kwamen, behoren veertien schepen tot de recreatievaart. Zes kwamen de haven binnen, de rest verliet Nijkerk. Het sluiten van de sluis op zaterdagmiddag in de zomermaanden heeft, zo geeft het college aan, nauwelijks tot geen effect op de recreatie in de haven. De schepen kunnen gebruik maken van de openstelling in de ochtend. In 2019 passeerden voor elf uur 32 schepen de sluis. 

Door veranderend beleid op het vlak van de recreatie en veranderende economische ontwikkelingen kan er wel weer behoefte komen aan een ruimere openstelling. Het college verwacht niet dat dit op korte termijn het geval is. Er wordt wel bekeken of het mogelijk is om voor de recreatievaart flexibeler met de openingstijden om te gaan, bijvoorbeeld op afroep.Tegen sluitingstijd wordt rekening gehouden met aanwezige schepen. Hiermee wordt het stranden van schepen tussen de sluis en de brug over de Ambachtstraat voorkomen. Indien nodig wordt er langer doorgewerkt totdat het schip op de juiste bestemming is.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie