Afbeelding
Google Maps

Restauratiesubsidie voor Hoevelakense kerktoren

Religie

HOEVELAKEN De kerktoren van de Hervormde Gemeente Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld ontvangt een financiële bijdrage van provincie Gelderland voor restauratiewerkzaamheden. Daarmee wordt dit Gelderse erfgoed in optimale staat gebracht en in stand gehouden. 

De kerk in Hoevelaken biedt ook onderdak aan de kerkgangers uit de naastgelegen dorpen Stoutenburg en Achterveld. Provincie Gelderland stimuleert behoud en ontwikkeling van monumenten. Voor de restauratie van de kerktoren draagt provincie Gelderland 176.025 euro bij. 

TOREN Met de gehele restauratie wordt het gevaar van corrosie van ijzerwerken, zachte bakstenen en mortels aangepakt. Ook wordt de verzwakking van de kapconstructie onder handen genomen en wordt de leibedekking op de torenspits vervangen. Hiermee wordt de toren weer in optimale, technische, staat gebracht. 

advertentie
advertentie