PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Nijkerk

VVV of geen VVV? College buigt zich over de vrijetijdseconomie van Nijkerk

Recreatie
Foto: Harry Koelewijn
23 jul. 2021, 11:00
Een vitale vrijetijdseconomie, waar ook de horeca onder valt, wordt belangrijke gevonden voor het in stand houden van voorzieningen, een aantrekkelijke woon- en werkklimaat, ontspanning en plezier voor bewoners en bezoekers.
Een vitale vrijetijdseconomie, waar ook de horeca onder valt, wordt belangrijke gevonden voor het in stand houden van voorzieningen, een aantrekkelijke woon- en werkklimaat, ontspanning en plezier voor bewoners en bezoekers.
NIJKERK

Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders neemt de toekomst van de Nijkerkse VVV-vestiging onder de loep Samen met de ondernemers van boekhandel Roodbeen wordt gekeken naar de meerwaarde van het merk VVV in relatie tot de kosten. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of het merk VVV verbonden moet blijven aan het informatiepunt of dat Nijkerk een op zichzelf staand informatiepunt moet krijgen, los van VVV. 

Overigens ontvangt het VVV informatiepunt in boekhandel Roodbeen inmiddels weer gasten uit zowel binnen- en als buitenland. Daarnaast worden toeristische vragen beantwoord via de mail en de telefoon. Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd met daari..

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via: