Afbeelding
Politie.nl

‘Straatintimidatie is geen probleem in Nijkerk’

28 maart 2022 om 12:54 Politiek

NIJKERK Uit onderzoeken is volgens het college nooit gebleken dat straatintimidatie een probleem is binnen Nijkerk. Daarom is het college van burgemeester en wethouders er niet van overtuigd dat de uitkomsten van een onderzoek van het centraal planbureau betekenen dat aan de aanpak van straatintimidatie prioriteit moet worden gegeven of dat dit probleem extra aandacht verdient.

Het college stelt dit in antwoord op vragen van Pam van de Weijer (CDA). De uitkomsten van het onderzoek kunnen, zo wordt gesteld, niet zonder meer op andere steden worden toegepast. Zo heeft Nijkerk een licht verstedelijkt gebied, maar ook landelijk gebied. Het onderzoek wijst uit hoe meer stedelijk gebied, hoe groter de kans op straatintimidatie. Het gaat dan om nafluiten, nasissen, naroepen of achternalopen/achtervolgen.

VEILIG Het college neemt aan dat straatintimidatie ook in Nijkerk voorkomt, maar dan wel in veel mindere mate dan in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Wel wordt de mening van het CDA gedeeld dat straatintimidatie ongewenst is. Iedereen moet veilig zijn en zich veilig voelen in de openbare ruimte. Daarbij wordt er nogmaals op gewezen dat tot nu toe niet is gebleken dat straatintimidatie een probleem vormt in Nijkerk.

HANDHAVEN In landelijke wetgeving is geen verbod op straatintimidatie opgenomen. Het opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals bepleit door het CDA, ziet het college echter alleen als een symbolische daad. Handhaving (APV) op grond van zo’n verbod sneuvelt namelijk onmiddellijk bij de rechter. Op grond van de huidige APV zou de gemeente tegen bepaalde vormen van straatintimidatie kunnen optreden, vanwege het verbod op hinderlijk gedrag op openbare plaatsen. Maar in de praktijk is dat lastig, omdat hinderlijk gedrag ter plekke moet worden vastgesteld door handhavers.

Acties, zoals het instellen van een online meldpunt, een communicatiecampagne of voorlichting over dit specifieke thema zijn, zo stelt het college, op dit moment niet aan de orde. Een nader
onderzoek naar straatintimidatie wordt ook niet noodzakelijk gevonden.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie