Afbeelding
Copyright VluchtelingenWerk

Gemeente vanaf januari verantwoordelijk voor inburgering asielmigranten

Politiek

NIJKERK De gemeente Nijkerk krijgt er per 1 januari een nieuwe taak bij. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van asielmigranten die hier worden gehuisvest.

Nu hebben asielmigranten zelf de regie over de inkoop van het inburgeringsproces, maar de regie komt met ingang van het nieuwe jaar bij de gemeente te liggen. Dat geldt alleen voor deze groep migranten. Voor gezinsmigranten geldt dat zij zelf verantwoordelijk blijven voor hun inburgering. Daarnaast is er een bestaande groep van statushouders die per 1 januari nog een inburgeringscursus volgt. Voor hen geldt dat de bestaande wetgeving van toepassing blijft. 

SAMENWERKEN Nijkerk wil de nieuwe taak deels zelf in handen houden, maar daarnaast ook samenwerken met de regio Amersfoort. Dat biedt, zo blijkt uit onderzoek, voordelen ten opzichte van een samenwerking met de Noordwest-Veluwe en de Stedendriehoek. De gemeente Nijkerk is te klein om alle voorzieningen zelf in te kopen. De taak van de gemeente Nijkerk is om aan twintig asielmigranten de inburgeringscursus aan te bieden. Daarnaast zijn er tien gezinsmigranten die voor hun eigen proces verantwoordelijk blijven.

De taak van de gemeente is om aan twintig asielmigranten de inburgeringscursus aan te bieden

INTEGRATIE Het is de bedoeling dat het gehele gezin in het proces betrokken wordt. Daarnaast wordt ingezet op integratie via bijvoorbeeld sport en cultuur. De beschikbare budgetten die de gemeente heeft zijn wel leidend binnen het gehele proces.

Binnen het proces wordt onder de inwoners van de gemeente Nijkerk begrip gezocht voor de situatie van de statushouders. Uitgangspunt is dat voorzieningen voor hen goed bereikbaar moeten zijn en de vorming van een sociaal netwerk wordt van groot belang gevonden. Tijdens de inburgering wordt ook ingezet op het aanleren van financiële vaardigheden bij asielmigranten. Deze vaardigheden worden toegespitst op de Nijkerkse regelingen, waarbij ingezet wordt op individuele ondersteuning. Gezocht wordt naar de koppeling met een sociaal maatje op basis van gelijkwaardigheid.

TAALSCHOOL Voor het volgen van de taalschool geldt dat veelal een beroep wordt gedaan op de Taalschool Amersfoort. In de afgelopen vijf jaar hebben hier 42 inwoners van Hoevelaken en 49 inwoners van Nijkerk zich de Nederlandse taal eigen gemaakt. Door deze keuze wordt het mogelijk om vaker met een cursus te starten, maar zijn er ook minder niveauverschillen binnen de lesgroepen. Ook het aanbieden van een programma in de eigen taal is mogelijk. In het eerste jaar wordt vier keer per week een les gegeven.

Vluchtelingenwerk biedt de asielmigranten ondersteuning vanaf het moment dat ze worden opgevangen tot het moment dat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Hierbij wordt ingezet op intensieve begeleiding, waarbij de begeleider naast de statushouder staat. Daarnaast wordt spreekuur gehouden, wordt juridische ondersteuning gegeven en vindt begeleiding plaats bij gezinshereniging.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie