Afbeelding
Harry Koelewijn

Schriftelijke vragen over het tegemoetkomen van stoppende veehouders

26 februari 2024 om 14:34 Politiek

NIJKERK De fractie van de ChristenUnie/SGP pleit er voor stoppende veehouders tegemoet te komen. In schriftelijke vragen wordt verwezen naar de mogelijkheden die de gemeenten Ede en Barneveld hiertoe bieden.

door Wijnand Kooijmans

Gemeenten profiteren van de uitkoopregelingen voor veehouders in het kader van het stikstofbeleid. Per stoppende boer ontvangt de gemeente van het Rijk een vrij te besteden bedrag van 27.000 euro. De boer moet echter in principe indien hij iets anders wil op zijn erf de reguliere leges betalen om daarvoor toestemming te krijgen. Het gaat dan om bijvoorbeeld stoppende veehouders die één of meer woningen wil bouwen of een niet-agrarische onderneming wil starten.

TWEE KEER GELD Op deze manier vangt, zo stelt Menno Aman van de fractie van de ChristenUnie/SGP de gemeente twee keer geld. Hij geeft aan dat de gemeenten Ede en Barneveld stoppende veehouders tegemoet komen die een andere bestemming willen op hun erf door een korting op de leges. Ede biedt maximaal honderd stoppende boeren aan om via een eenvoudige procedure de bestemming te wijzen voor slechts achthonderd euro. De boer moet zijn milieu- en natuurvergunning inleveren.

Barneveld ontwikkelt niet beleid voor het buitengebied. De gemeente daar ziet graag dat piekbelasters snel met hun wensen voor de dag komen. Daarom zijn een vooronderzoek en een haalbaarheidsonderzoek gratis. In totaal gaat het dan om bedragen van tussen de 5.400 en 5.600 euro in totaal.

ANDERE BESTEMMING Aman wil weten of het Nijkerkse college bekend is met de regelingen. En of het college bereid is stoppende veehouders tegemoet te komen indien zij een andere bestemming voor hun erf willen. Indien het antwoord ‘ja’ is wil hij weten wanneer de raad een voorstel tegemoet kan zien. Indien men niet bereid is met zo’n voorstel te komen wil hij de beweegredenen weten waarom dit het geval is.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie