Afbeelding
Foto: Getty Images

Het doel van Nederland’s ondergrondse informatiebeheer

6 december 2023 om 17:25 Partnercontent

Het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC), een sleutelcomponent in de Nederlandse infrastructuurbeheer, speelt een cruciale rol in de veilige omgang met ondergrondse kabels en leidingen. Dit artikel richt zich op het ontstaan en de primaire doelstellingen van het KLIC, en hoe het zijn essentiële functie in het Nederlandse landschap vervult.

Ontstaansgeschiedenis van het KLIC
Het KLIC werd opgericht als reactie op de toenemende incidenten van graafschade aan ondergrondse infrastructuur, zoals gasleidingen, elektriciteitskabels en waterleidingen. Deze problematiek leidde tot aanzienlijke economische verliezen en veiligheidsrisico’s. De Nederlandse overheid, in samenwerking met nutsbedrijven, nam het initiatief om een centraal systeem te ontwikkelen dat informatie over ondergrondse netwerken zou verzamelen en distribueren. Zo ontstond het KLIC, met als primaire doel het verminderen van graafschade en het verbeteren van de veiligheid tijdens graafwerkzaamheden.

Primaire doelen van het KLIC
Preventie van graafschade: Het hoofddoel van het KLIC is het voorkomen van schade aan ondergrondse infrastructuur. Door nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken over de locatie van kabels en leidingen, kunnen bedrijven en particulieren hun graafactiviteiten veiliger uitvoeren.

Veiligheidsbevordering: Het KLIC draagt bij aan het vergroten van de algehele veiligheid bij bouw- en graafprojecten. Door potentiële risico’s inzichtelijk te maken, worden ongelukken en gevaarlijke situaties voorkomen.

Efficiëntie in bouwprojecten: Door accurate gegevens te verstrekken, helpt het KLIC bij het efficiënt plannen en uitvoeren van bouwprojecten. Dit leidt tot minder vertragingen en kostenbesparingen.

Juridische compliance: Het KLIC ondersteunt de naleving van de Nederlandse wetgeving op het gebied van graafwerkzaamheden, waarbij een KLIC-melding verplicht is voorafgaand aan dergelijke activiteiten.

Samenwerking en innovatie
Een sleutelelement in het succes van het KLIC is de samenwerking tussen de overheid, nutsbedrijven en de bouwsector. Deze samenwerking heeft geleid tot innovatieve oplossingen in data-uitwisseling en risicobeheer. Door de krachten te bundelen en expertise te delen, heeft het KLIC niet alleen de veiligheid en efficiëntie van graafwerkzaamheden verbeterd, maar ook een platform gecreëerd voor voortdurende innovatie in ondergrondse infrastructuurbeheer. Deze collectieve inspanning onderstreept het belang van samenwerking in het oplossen van complexe technische en veiligheidsuitdagingen, waardoor het KLIC een model vormt voor soortgelijke initiatieven wereldwijd.

Impact en evolutie
Sinds de oprichting heeft het KLIC een significante impact gehad op de manier waarop graafwerkzaamheden in Nederland worden uitgevoerd. Met de voortdurende technologische vooruitgang is het systeem geëvolueerd tot een meer geavanceerde en gebruikersvriendelijke dienst, wat de effectiviteit ervan verder versterkt.

Het KLIC is meer dan alleen een informatiesysteem; het is een vitaal instrument voor het veilig en efficiënt beheren van Nederland’s ondergrondse infrastructuur. Door de doelen van schadepreventie, veiligheidsbevordering en efficiëntie in bouwprojecten te bereiken, heeft het KLIC zich bewezen als een onmisbare entiteit in het landschap van de Nederlandse infrastructuurbeheer. Met de continue ontwikkelingen in technologie en datamanagement, zal de rol van het KLIC alleen maar belangrijker worden in de toekomst.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie