Afbeelding
Evert van de Worp

Marijn Ornstein aanbevolen als dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe

21 oktober 2020 om 21:06 Natuur en milieu

NIJKERK Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft besloten om mevrouw mr. Marijn Ornstein bij de Kroon aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Het Algemeen Bestuur kwam hiervoor vandaag, 21 oktober 2020 extra bijeen. De nieuwe dijkgraaf wordt na voordracht door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

Het Algemeen Bestuur heeft in de profielschets aangeven vooral op zoek te gaan naar een kandidaat die in staat is de complexe opgaven van deze tijd in samenwerking met partners tot uitvoering te brengen. In Ornstein heeft het Algemeen Bestuur een bevlogen en kleurrijke kandidaat gevonden die partijen verbindt en ervaring heeft in zowel de politiek bestuurlijke, maatschappelijke en private sector.

Marijn Ornstein: ,,Dijkgraaf is voor mij een welbewuste carrière switch. Ik voel de urgentie om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Water en daarmee ook de waterschappen spelen daarin onmiskenbaar een belangrijke rol. Zonder water geen leven. Water raakt iedereen. We staan voor complexe uitdagingen en moeten hard aan de slag. Ik ben heel blij met de aanbeveling van het Algemeen Bestuur en kijk ernaar uit dit vooruitstrevende en innovatieve waterschap de toekomst in te leiden.”

BIOGRAFIE Marijn Ornstein (49 jaar) is werkzaam bij Royal Schiphol Group, waar ze verantwoordelijk is voor de fysieke veiligheid, waaronder het brandweerkorps van de luchthaven. Van 2011 tot 2015 ontwikkelde zij het duurzaamheidsbeleid voor Schiphol. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van VVD Amsterdam en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Pantar, de sociale werkvoorziening in Amsterdam. In de periode tussen 2006 en 2014 was ze lid van de gemeenteraad in Amsterdam en van 2010 tot 2014 was ze voorzitter van het presidium en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Amsterdam. Ornstein begon haar carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Marijn Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op die begin januari 2020 aangaf haar ambt als dijkgraaf per 1 augustus 2020 neer te leggen. De wervingsprocedure startte aanvankelijk in maart 2020. Door de Covid-pandemie werd deze uitgesteld en verzocht het Algemeen Bestuur dijkgraaf Tanja Klip-Martin langer aan te blijven. Medio juni werd de procedure herstart. Op de vacature voor een nieuwe dijkgraaf hebben 68 kandidaten gereageerd. De vertrouwenscommissie voerde in september en oktober gesprekken met kandidaten.

Het streven is dat Ornstein, na haar benoeming bij Koninklijk Besluit, met ingang van 1 februari 2021 begint als dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het waterschap.

De aanbeveling van het Algemeen Bestuur wordt nu ter beschouwing voorgelegd aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de Provincies Utrecht en Gelderland. Daarna gaat de aanbeveling, inclusief beschouwing, naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de voordracht voor benoeming bij Koninklijk Besluit.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Volg persberichten en ander nieuws over Waterschap Vallei en Veluwe op www.twitter.com/valleienveluwe/

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie