Is stikstof echt een groot probleem?

30 dec, 15:00 Natuur en milieu
Kees van Reenen
Zo zagen de weilanden er vroeger uit.
Zo zagen de weilanden er vroeger uit.

REGIO Boeren protesteren massaal vanwege de kabinetsmaatregelen om uitstoot van stikstof te verminderen. Ze hebben het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Hebben de boeren gelijk? Natuurkenner Kees van Reenen uit Barneveld laat zijn licht schijnen op het actuele vraagstuk. 

De ‘klimaatcrisis’ is nauwelijks goed in beeld of de volgende ‘crisis’ dient zich aan: stikstof. Beide gaan over het milieu, maar toch staan ze min of meer los van elkaar. Koolstofdioxide (CO2), methaan (NH4) en andere broeikasgassen veroorzaken opwarming van de aarde; dat zie je ook dicht bij huis aan het steeds vroeger terugkeren van vogels en vlinders in de lente en de steeds grotere aantallen planten en dieren uit het zuiden ..