Afbeelding
Harry Koelewijn

Wijzigingsplan Laakweg ter inzage

12 augustus 2018 om 07:44 lokaal

NIJKERK De gemeente Nijkerk heeft het ontwerp wijzigingsplan voor enkele percelen aan de Laakweg in Nijkerkerveen ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunnen eventiele bezwaren worden ingediend.

Wijnand Kooijmans

Het plan is bedoeld om de bestemming van de percelen Laakweg 32, 40 en 48 te wijzigen van agrarisch naar wonen. Door het slopen van agrarische bebouwing mogen aan de Laakweg 32 twee woningen worden gebouwd en aan de Laakweg 40 één woning. Op het perceel 48 is alleen sloop gepland.

De gronden zijn eigendom van Plankenburg bv. Na vaststelling van het bestemmingsplan vindt een grondtransactie plaats met de gemeente Nijkerk. Vijftig procent van de gronden wordt daarbij aangekocht door de gemeente.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie