Afbeelding
Provincie Utrecht

Geen extra treinen tussen Amersfoort en Harderwijk

lokaal

NIJKERK Er komt geen kwartierdienst voor stoptreinen tussen Amersfoort en Harderwijk. Bovendien krijgt Harderwijk niet de gewenste intercitystop. Deze conclusies zijn getrokken naar aanleiding van het rapport dat is uitgebracht door adviesbureau Royal Haskoning DHV. Het adviesbureau deed onderzoek naar de mogelijkheden van het openbaar vervoeraanbod op de corridor Utrecht-Amersfoort-Harderwijk.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding voor het rapport zijn de bestaande knelpunten. Zo blijft de bereikbaarheid van de regio Utrecht per openbaar vervoer vanuit het noordoosten achter. In de ochtendspits staat de capaciteit van de sprinters vanuit Harderwijk richting Utrecht onder druk.

CONCLUSIE In het rapport wordt de conclusie getrokken dat het huidige spoorsysteem zijn grenzen heeft bereikt. Het inpassen van extra treinen lukt niet, wel behoort de verlenging van bestaande verbindingen tot de mogelijkheid. Eén van de mogelijkheden is de sprinters tussen Amsterdam Centraal en Amersfoort-Vathorst door te trekken naar Harderwijk, met een tussenstop in Nijkerk.

Een andere optie is het doortrekken van de intercity van Den Haag Centraal naar Amersfoort-Schothorst naar Harderwijk, met tussenstops in Blthoven, Amersfoort-Vathorst, Nijkerk, Putten en Ermelo.

OPLOSSING Volgens het rapport is het laten stoppen van intercity's tussen Amersfoort en Zwolle in Harderwijk geen haalbare oplossing. De baten van zo'n extra stop voor reizigers die in Harderwijk en in- of uitstappen wegen volgens het onderzoek niet op tegen de reistijdverliezen voor doorgaande reizigers tussen Amersfoort en Zwolle. Bovendien ontstaan door een extra tussenstop aansluitproblemen op treinen in Utrecht, Amersfoort en Zwolle.

INVESTERINGEN Om bestaande treinverbindingen door te trekken naar Harderwijk is het noodzakelijk om voor vijtien tot twintig miljoen een zogenoemde keervoorziening aan te leggen bij station Harderwijk en extra investeringen te doen bij tussengelegen stations. Los van de bereidheid die de NS nog moet tonen om treinen door te laten rijden naar Harderwijk. Het is onduidelijk wat de kosten zijn voor extra inzet van materiaal en personeel.

OVERLEG Door alle betrokken partijen is het advies van Hasskoning besproken een business case op te stellen voor de benodigde infrastructurele maatregelen in samenwerking met het betrokken ministerie, ProRail en de NS. Hierin moet dan ook bepaald worden wie wat betaalt. Tijdens het overleg is de conclusie getrokken dat het opstellen van zo'n business case momenteel niet zinvol is.

Het wordt twijfelachtig gevonden of de noodzakelijke maatregelen gerealiseerd kunnen worden binnen het beschikbare budget van 25 miljoen euro. Ook is het allerminst zeker dat de meest kansrijke exploitatiemodellen daadwerkelijk zonder exploitatiekosten kunnen worden uitgevoerd.

AFGEWACHT Gewacht wordt op de toekomstvisie voor het spoor. Het gaat dan om nieuwe treinproducten, nieuwe concepten en betere en slimmere infrastructuur. Bekeken wordt of deze dan ook kunnen worden toegepast op de verbinding tussen Utrecht en Harderwijk.

advertentie
advertentie