Afbeelding
Piroschka van de Wouw

Proef zelfstandig reizen leerlingen start in augustus

lokaal

NIJKERK Door de gemeente Nijkerk wordt in augustus gestart met een twee jaar durende proef om de zelfredzaamheid van leerlingen te vergroten. Met als doel dat ze zo veel mogelijk zelfstandig naar school gaan en minder afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer.

Wijnand Kooijmans

De proef past binnen het beleid een groter beroep te doen op de eigen verantwoordelijk en zelfredzaamheid. Voor leerlingen wordt het, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, belangrijk gevonden te benadrukken welke mogelijkheden er zijn in plaats van de onmogelijkheden te benadrukken. Door de proef moeten de leerlingen ook leren zich gemakkelijker in het verkeer danwel openbaar vervoer te bewegen.

[PRAKTIJK] In de huidige praktijk betekent het dat er niet meer automatisch aanspraak kan worden gemaakt op aangepast vervoer per taxibusje. Er wordt eerst gekeken of leerlingen zelf naar school kunnen fietsen of ouders zelf hun kinderen naar school kunnen brengen. Ook wordt gekeken of gebruik kan worden gemaakt van bus of trein.

Dat de proef per 1 augustus start heeft te maken met het feit dat dan bekend is welke leerlingen voor aangepast leerlingenvervoer gekozen hebben. De mogelijkheden zelfstandig te reizen worden eerst besproken met ouders en leerlingen. Op dit moment komen 171 leerlingen in aanmerking voor aangepast vervoer. Het merendeel gaat in Amersfoort naar school. Van het huidige aantal komen 93 leerlingen van twaalf jaar of ouder mogelijk in aanmerking voor de proef.

[VRIJWILLIG] Deelname aan het proefproject is altijd op basis van vrijwilligheid. In een vergelijkbare gemeente heeft een proef met 170 leerlingen opgeleverd dat er uiteindelijk vijftien zelfstandig zijn gaan reizen. Leerlingen krijgen lespakketten die hen leren omgaan met het openbaar vervoer. Samen met de vervoersmaatschappijen en scholen houdt de gemeente een kennismakingsbijeenkomst voor leerlingen rond het openbaar vervoer.

Onder begeleiding van medewerkers van vervoersmaatschappijen krijgen leerlingen een rondleiding op een bus- of treinstation, in de bus, in de trein en in de werkplaats. Ook krijgen ze uitleg over hoe het openbaar vervoer en de OV-chipkaart werkt. Onderdeel van de kennismaking is een reis met bus of trein naar Nijkerk.

[GELEIDELIJK] Leerlingen die voor de proef in aanmerking komen worden eerst begeleid. De begeleider kan een familielid zijn maar ook een vrijwilliger. Uiteindelijk is het streven dat twee begeleiders met een kleine groep meereizen naar de plaats van bestemming. De begeleider laat de leerling zien hoe het openbaar vervoer werkt maar let ook op het gedrag van de leerling. Ook wordt gekeken hoe een leerling reageert indien er ineens wijzigingen optreden binnen de reis.

Leerlingen die het lukt zelfstandig te reizen ontvangen van de gemeente een certificaat. Voor leerlingen die aan de proef deelnemen stelt Nijkerk tevens een OV-chipkaart beschikbaar. Bij fietsers wordt tevens gekeken naar kennis van de verkeersregels.

advertentie