Afbeelding
Archief BDU Media

Minder geld voor gemeente

lokaal

NIJKERK Nijkerk krijgt vanaf 2019 rond de driekwart miljoen euro minder aan inkomsten van het Rijk.

Wijnand Kooijmans

Dat is de voorlopige conclusie van het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de zogenoemde meicirculaire waarin het Rijk het toekomstig financieel beleid vastlegt. Gekozen is voor een andere werkwijze, onder meer ten aanzien van het compensatiefonds btw. Het college hoopt dat de inkomsten hieruit zorgen dat het financieel nadeel volledig kan worden weggestreept.

Het college verwacht niet dat het Rijk kort op het geld dat de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. In de voorjaarsnota zijn daarnaast niet de extra gelden opgenomen die worden verwacht door de groei van het aantal inwoners en het aantal nieuwe woningen.

Wel heerst er op dit moment nog onduidelijkheid over de wijze waarop de meicirculaire moet worden uitgelegd. Mede omdat op termijn wel weer hogere inkomsten van het Rijk worden verwacht. Het college verwacht pas definitieve duidelijkheid te kunnen geven bij de behandeling van de begroting voor 2019.

advertentie