Afbeelding
Harry Koelewijn

Krediet voor herinrichting Dorpsplein Nijkerkerveen en omgeving

lokaal

NIJKERKERVEEN Voor de herinrichting van het Dorpsplein en de omliggende straten in Nijkerkerveen wordt de gemeenteraad van Nijkerk gevraagd een krediet van 1.500.500 euro beschikbaar te stellen.

Wijnand Kooijmans

Er moet onderhoud worden gepleegd aan het plein en de omliggende straten. Het gaat dan onder meer om de verlichting, het openbare groen en de riolering. Parkeren op het Dorpsplein blijft in ieder geval gehandhaafd. Doel is het centrum hiermee een kwaliteitsimpuls te geven en weer te laten voldoen aan de eisen welke vandaag de dag worden gesteld aan de openbare ruimte.

Het totale plan wordt gezamenlijk met de bewoners en belanghebbenden gemaakt. Via een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp wordt toegewerkt naar een definitief plan. Na de definitieve besluitvorming wordt de aannemer gecontracteerd die het werk gaat uitvoeren.

,,Het kan wel", zo zegt wethouder Patricia van Loozen ,,enkele jaren duren voor alle werkzaamheden in totaliteit zijn afgerond. Daarbij wordt ook gekeken of er animo bestaat onder ondernemers zich aan het Dorpsplein te vestigen. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de directie van de Spar en de eigenaren van de Nijkerkerveense Spar over een gewenste uitbreiding."

De voortgang van de werkzaamheden heeft onder meer te maken met de bouw van het voorzieningscentrum met school, dorpshuis en bibliotheek. Maar ook de vervangende invulling van de vrijkomende ruimten van de C.J. van Rootselaarschool en de muziekvereniging Concordia.

advertentie