De schaapskooi wordt ingericht als gastenverblijf.
De schaapskooi wordt ingericht als gastenverblijf. Adviesbureau Haver Droeze

Extra woningen op landgoed Appel

20 maart 2018 om 11:25 lokaal

NIJKERK Op landgoed Appel mogen extra woningen worden gebouwd. Wel moeten nog extra onderzoeken worden verricht voor de eerste schop de grond in mag. Ook mag de schaapskooi worden ingericht als gastenverblijf.

Wijnand Kooijmans

De bouw van de woningen past binnen de afspraken die zijn gemaakt tussen de eigenaren van Landgoed Appel BV en de gemeente Nijkerk. Onder meer is 32 hectare landbouwgrond inmiddels omgevormd naar natuur en is 28 hectare aan (natte) heide hersteld.

ONDERHOUD Ook is dertien hectare aan houtwallen, singels en lanen aangeplant. Daarnaast is het achterstallig onderhoud aan het landgoed inmiddels grotendeels weggewerkt en is er de toezegging dat de schade die in 2016 is ontstaan door een windhoos wordt hersteld.

Voor de kosten die zijn gemaakt voor het verbeteren van de natuur op het landgoed is nauwelijks subsidie ontvangen. Vooraf was met de gemeente de afspraak gemaakt dat dan als compensatie een verzoek mocht worden ingediend voor de realisering van extra woningen. Dat is ook mogelijk op grond van het Koepelplan Appel dat in 2014 door de gemeenteraad van Nijkerk is goedgekeurd.

GESLOOPT Op het landgoed is inmiddels ook de nodige bebouwing gesloopt. Omdat het bij de plannen niet gaat om een inbreidingslocatie of om projectbouw hoeven de eigenaren van het landgoed zich niet te houden aan prestatieafspraken zoals de verplichting 35 sociale huur- en goedkope koopwoningen.

De eigenaren geven zelf aan het liefst te willen bouwen voor bewoners uit de omgeving van Appel en niet op voorhand voor mensen met een hoog inkomen elders uit Nederland. Het betekent wel dat de gemeente nog overleg wil voeren als het gaat om de bouw van enkele sociale woningen aan bijvoorbeeld de Kamersteeg.

OVERLEG De gemeente stelt wel als voorwaarde dat over ieder bouwplan afzonderlijk overleg moet worden gevoerd met onder meer de bewoners, gebruikers en omwonenden van het landgoed. Over de uitkomsten moet de gemeente worden geïnformeerd.

SCHAAPSKOOI Het onderbrengen van een gastenverblijf in de schaapskooi wordt verantwoord gevonden, mits uiterlijk de hoofdvorm en het eenvoudige gesloten karakter van de kooi in ere wordt gehouden. De kooi ligt op een prominente plek en heeft een eenvoudig agrarisch karakter.

De gemeente geeft toestemming voor de bouw van een extra schuurwoning in de noordwesthoek van de A'hof, de bouw van twee nieuwe (schuur)woningen bij Hoeve De Poort, de bouw van drie woningen aan de Kamersteeg en de omzetting van een veldschuur naar wonen.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie