Algemeen directeur Jan Blonk voor het winnende ontwerp van de jubileumvlag.
Algemeen directeur Jan Blonk voor het winnende ontwerp van de jubileumvlag. Matthias van Bloemendaal

HSN-scholen vieren 100-jarig bestaan

18 juli 2019 om 07:03 lokaal

NIJKERK De Hervormde Schoolvereniging Nijkerk (HSN), een vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs, bestond woensdag 17 juli honderd jaar. En bij een feest horen cadeautjes en een traktatie. Alle leerlingen kregen een rugzak met het logo van de HSN, een kinderboek over de honderdjarige geschiedenis van de HSN, geschreven en geïllustreerd door leerkrachten, en een ijsje.

Zes scholen worden door de HSN bestuurd. De Eben Haëzerschool was de eerste school die in 1919 werd gesticht. ,,De HSN bestuurt de Rehobothschool, Maranathaschool, Ichtusschool, De Appelgaard, Johannes Calvijnschool en De Hoeksteen, met in totaal vijftienhonderd leerlingen en honderdtachtig werknemers", vertelt Jan Blonk, algemeen directeur HSN. ,,De HSN is sinds 2016 bestuurlijk verbonden aan christelijke peuterzaal De Triangel die in vijf van onze zes scholen is gehuisvest. Het bestuur van de HSN is tevens het bestuur van De Triangel. In De Appelgaard is geen peuterspeelzaal maar zit kindercentrum Bzzzonder", zegt Henk Post, voorzitter van het bestuur HSN.

JUBILEUMVLAG Onder de leerlingen van alle scholen is een prijsvraag uitgeschreven om een jubileumvlag te maken. Elke school heeft een winnaar, maar er kan uiteraard maar één jubileumvlag zijn. Het ontwerp voor de jubileumvlag is gewonnen door Nienke Schimmel uit groep 7 van de Maranathaschool. Vandaag werd de jubileumvlag op alle basisscholen in top gehesen.

ACTIVITEITEN Er staan nog meer jubileumactiviteiten op stapel. In september vinden er voorstellingen plaats in de Fonteinkerk, afgestemd op het jubileum. Op 9 oktober is er een jubileumviering in de Grote Kerk waarvoor burgemeester Renkema ook is uitgenodigd. Ds. Bert van Veluw en organist Diederik Blankesteijn, beide oud-leerlingen van de Rehobothschool, verzorgen de dienst in de Grote Kerk. ,,We hebben bij alle mensen die iets doen voor de jubileumviering gezocht naar zoveel mogelijk banden met de HSN", aldus Blonk.

Een gelegenheidskoor, bestaande uit leerlingen en volwassenen, verzorgt een optreden in de kerk. Daarnaast wordt er nog een jubileummagazine uitgegeven. ,,Gedurende twee weken staat het thema 'jubileum' centraal op alle scholen als afsluiting van het jubileumjaar", vertelt Blonk.

BASISSCHOOL MALAWI Niet alleen de scholen van de HSN delen mee in de feestvreugde van het jubileum, maar ook een armlastige basisschool in Malawi. ,,Met alle directeuren van de HSN-scholen zijn we op studiereis naar deze basisschool geweest. De school telt tweeduizend leerlingen en heeft klassen met zestig kinderen. Er is geen meubilair en één waterkraan op de binnenplaats. Inmiddels hebben we budget voor honderd banken en stoelen die in Malawi worden gemaakt. Zo ondersteunen we de economie daar ook", aldus Blonk.

HISTORIE Er is veel over de historie van de HSN bekend. Gert Vos, oud-directeur van de Maranathaschool, heeft er een boek over geschreven ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig jubileum in 1994. In 1919 werd door ouders de 'Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nijkerk' opgericht. Deze naam werd in 1973 definitief gewijzigd in 'Hervormde Schoolvereniging'.

EERSTE SCHOOL In 1919 werd de Eben Haëzerschool aan de Spoorstraat gesticht. De Rehobothschool aan de Brink volgde in 1950. Beide scholen zijn sinds 1993 als één Rehobothschool verder gegaan. De Immanuëlschool is in 1968 in Paasbos gesticht en de Maranathaschool in 1974 in Strijland. Beide scholen zijn in 1998 gefuseerd in één Maranathaschool. De Ichtusschool is in 1990 gesticht in Corlaer.

De veel oudere De Appelgaard (1906) in Appel-Driedorp is door een bestuurlijke fusie in 1994 bij de HSN gekomen. Op dezelfde manier voegde zich de Johannes Calvijnschool in Nijkerkerveen in 2000 bij de vereniging. De Hoeksteen in de Terrassen is in augustus 2008 gestart.

IDENTITEIT De geschiedenis van de HSN over de jaren 1994-2019 is aangevuld door Blonk. In 2000 is er de opzet van een bovenschoolse structuur binnen de HSN waar Blonk algemeen directeur wordt. Van 2015 tot 2017 wordt de Maranathaschool gesloopt en nieuw gebouwd op dezelfde plaats. In 2017 wordt aanvang gemaakt met een voorzieningencluster in Nijkerkerveen voor de basisscholen, dorpshuis en bibliotheek. Tussen de C.J. van Rootselaarschool en de Johannes Calvijnschool vindt in 2018 een fusie plaats. ,,De HSN is een vereniging met een duidelijke eigen identiteit. Een onderwijskundig én financieel gezonde schoolvereniging die maatschappelijk van betekenis mag zijn in Nijkerk, onder het motto Vakmanschap, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen", besluit Blonk.

PENSIOEN Blonk gaat, na totaal vierenveertig jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, waarvan dertig jaar in Nijkerk, in september aanstaande met pensioen. Hij wordt per 1 augustus opgevolgd door Marco van der Zwaard uit Harderwijk, oud-leerkracht van de Ichtusschool.

De Eben Haëzerschool was de eerste school die in 1919 werd gesticht.
Belinda van der Horst
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie