Food Academy in Nijkerk gaat van start

16 juli 2019 om 10:17 lokaal

NIJKERK De Food Academy in Nijkerk kan mogelijk in september van dit jaar worden opgestart. Zij het op een nog wat bescheiden wijze. Dat zegt wethouder Mariëlle Broekman.

Wijnand Kooijmans

Dit als gevolg van een eenmalige investering van een half miljoen euro door de gemeente Nijkerk. Met als harde voorwaarde dat eenzelfde bedrag beschikbaar komt in het kader van de Regiodeal die door de regio Food Valley is gesloten met het Rijk. Daarnaast heeft de provincie Gelderland een subsidie van tweehonderdduizend mondeling toegezegd.

ONDERWIJS In de regiodeal is kennis het derde begrip naast landbouw, voeding en gezondheid. Broekman spreekt van een belangrijk onderwijsproject. Leerlingen krijgen één dag onderwijs en werken de andere dagen bij een bedrijf. Het geld is nodig voor onder meer het maken van productielijnen.

De Nijkerkse gemeenteraad stemt in met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage van een half miljoen euro. Dat ging niet zonder slag of stoot. Patricia van Loozen (De Lokale Partij) had liever een andere weg gezien dan het voorstel direct in de raad behandelen. Hierin kreeg zij steun van andere partijen die ook van mening zijn dat het beter was geweest om hier ook in de commissie over van gedachten te wisselen.

BEHOEFTE Maar de Food Academy is een noodzaak, zo vindt Van Loozen. Er is behoefte aan meer kennis, aan personeel en een adequate opleiding. Ook Antoinette de Bruin (PRO21) spreekt van een opleiding die aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Wel vraagt ze zich af wat de gevolgen zijn wanneer het opnemen in de Regiodeal alsnog niet doorgaat. Boudewijn van der Woerd (VVD) vindt het logisch dat, wanneer het geld uit de Regiodeal er niet komt, ook het geld van Nijkerk niet wordt uitgegeven. Hij vindt dat de gemeente Nijkerk ook belang heeft bij andere zaken die in de Regiodeal worden opgenomen.

BELANGEN Harry Bokkers (CDA) vraagt zich af of alle belangen van de partners wel voldoende zijn meegewogen. Ook heeft hij er geen beeld van wat verder aan geld uit de Regiodeal bij de gemeente Nijkerk land. Hilbrand Rozema (ChristenUnie/SGP) vindt het mooi dat de Food Academy alsnog in de Regiodeal is opgenomen, maar wil onder meer weten hoe hard de mondelinge toezegging van de gemeente is. Nijkerk heeft, volgens burgemeester Gerard Renkema, het voorbehoud rond de gemeentelijke gelden gemaakt, omdat de Regiodeal nog niet volledig is ingevuld.

BAANGARANTIE Leerlingen van de Food Academy krijgen een baangarantie, rouleren over de bedrijven. Het geld is bestemd voor een eigen locatie, maar ook de aanschaf van de benodigde apparatuur. Gestart wordt met tien leer-werkplekken. Er is een praktijkbegeleider op de werkvloer en leerlingen krijgen een vergoeding voor boeken, lesgeld en materialen. De exploitatie moet sluitend zijn.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie